Politică de confidențialitate


I.   Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Fundației Friends For Friends, cu sediul în București, sector 5, Str. Ion Brezoianu nr. 4, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.ffff.ro.

II.   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Fundația Friends For Friends va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III.   Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Fundația Friends For Friends prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Dacă sunteți donator FFFF:

A. Furnizarea de informații despre FFFF

FFFF utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea FFFF, rapoartele anuale sau transparența financiară.

B. Comunicare

FFFF utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea FFFF, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante. FFFF se bazează în acest caz pe acceptarea statutului FFFF ca temei pentru prelucrare.

C. Trimiterea de newslettere

FFFF pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, cercetările, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale FFFF, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „dezabonare” (găsit în subsolul paginii), atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la hello@ffff.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletterA. Furnizarea de informații despre activitatea FFFF

FFFF utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre proiectele anterioare, în curs sau viitoare, ateliere, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, apeluri la acțiune, sondaje sau orice alte informații relevante pentru ce ține de activitatea noastră sau a altor ONG-uri.

B. Comunicare

FFFF utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele FFFF, întâlniri, documente, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

C. Trimiterea de newslettere

FFFF poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza, în formă electronică, newsletter despre activitatea FFFF, proiecte, comunicatele de presă ale FFFF, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la hello@ffff.ro. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

 1. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru FFFFA. Menținerea relației noastre contractuale

FFFF utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. FFFF se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

B. Comunicare

FFFF utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru servicii sau proiecte. FFFF se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener FFFFA. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerii noștri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

B. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru afaceri sau proiect. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către FFFF, de obicei de către dvs.

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al FFFF, și anume protejarea acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet (www.ffff.ro) sau site-urile proiectelor noastre, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării siteului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, FFFF poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică FFFF. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care FFFF sunt obligați din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de FFFF în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al FFFF de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, FFFF va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, FFFF va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de FFFF pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, FFFF poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină FFFF în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către FFFF prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI.   Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către FFFF pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII.  Drepturile de care beneficiaţi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către FFFF, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea FFFF cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către FFFF a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, FFFF să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către FFFF către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al FFFF sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care FFFF poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: hello@ffff.ro.