Regulament Burse Superscrieri/Avon 2017

Ghidul aplicantului/Regulamentul ediției a IV-a, 2017

UPDATE, 20 aprilie: Înscrierile la această ediție s-au încheiat, vă mulțumim!

UPDATE, 13 aprilie: Prelungim termenul de aplicații până joi, 20 aprilie.

Bursele Superscrieri/AVON 2017 au menirea de a sprijini financiar și profesional autorii de creative non-fiction care pot să documenteze și să finalizeze proiecte jurnalistice complexe, de profunzime, pe tema violenței domestice în România.

TEMA BURSELOR SUPERSCRIERI/AVON 2017: Explorăm, anul acesta, o nouă latură a temei: violența timpurie, cea din cuplurile de adolescenți – care, dacă e tolerată, ajunge să fie privită, la maturitate, ca fiind “parte din viață”.

ARGUMENT: Cercetarea pe care am realizat-o anul trecut în rândul adolescenților (prin proiectul In a Relationship, un parteneriat Avon/FFFF) ne-a dat insight-uri valoroase despre violența de toate felurile – fizică, psihologică etc. – care apare în cuplu încă de timpuriu, din liceu.

Am descoperit în același timp – prin interviuri extensive – că adolescenții nu știu cum și de la cine să ceară sfaturi – și nici cum să gestioneze comportamentele care le aduc suferințe. În plus, chiar și în cazul în care au relații apropiate cu părinții, experiența acestora din urmă e insuficientă: tehnologia, de exemplu, favorizează tipuri noi – și subtile – de comportamente asociate violenței de cuplu (“spionarea” conversațiilor private ale partenerului; bullying-ul online etc.).

Astfel de experiențe – și întreaga dinamică a primelor relații de cuplu, în general – ne modelează tuturor felul de a fi. Riscul de a asimila normalității, încă din adolescență, comportamente greșite e mare; iar acest lucru le poate forma liceenilor de azi o întreagă perspectivă despre lume și despre cuplu; o capcană din care se vor lupta să iasă întreaga lor viață.

MENȚIUNE: Tema se referă la violența în relațiile de cuplu, nu și la altfel de relații (ex: bullying).

TREI BURSE DE CÂTE 2.000 DE EURO FIECARE vor fi acordate în 2017 acelor idei de proiecte de creative non-fiction înscrise în concurs care, în urma evaluării juriului, au primit punctajele cele mai mari. În plus, bursierii Superscrieri/Avon vor beneficia, pe parcursul derulării proiectului, de un program de mentorat în trei etape (definitivarea unghiului de abordare/planul de documentare/redactare&editare) și de două zile intensive de bune practici în cadrul Seminariilor Superscrieri.

ÎNCURAJĂM:
a.
proiectele care includ inovație profesională: fie că e vorba de etapa culegerii de informație, de cea de redactare/editare, de felul în care e utilizată tehnologia sau de interacțiunea cu publicul. Cu alte cuvinte, încurajăm diversificarea canalelor de redare a materialului (proiecte de scriitură/fotojurnalism/video/multimedia)*.
b. publicarea materialelor în serii: pentru un impact mai bun al subiectului ales, sugerăm gândirea acestuia în episoade.

*Vezi „Exemple de subiecte posibile” la final.

Bursele Superscrieri, ca şi Premiile Superscrieri, se adresează tuturor autorilor, din presă sau de pe platforme digitale, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori.

SCOPUL BURSELOR SUPERSCRIERI/AVON este să încurajeze autorii să sară bariera de clișee în abordarea subiectului, cu grijă și respect pentru demnitatea persoanelor abuzate.

Despre reguli - Răspunsurile noastre la câteva întrebări frecvente

 1. Cine poate candida?

La Bursele Superscrieri/AVON poate candida orice autor, angajat permanent în media sau freelancer, care poate* garanta că proiectul jurnalistic propus va fi publicat/difuzat în media din România.

Autorii care au beneficiat deja de suport prin Bursele Superscrieri/Avon au acces la finanțare din doi în doi ani. Concret, bursierii ediției 2015 pot candida în 2017, însă cei ai ediției din 2016 sunt eligibili abia în 2018.

Încurajăm proiectele de echipă, în care titularul aplicației lucrează împreună cu un autor/fotoreporter/artist vizual/multimedia artist. Când își depun candidatura, titularii de proiect sunt invitați, în cazul proiectelor de echipă, să menționeze numele coechipierului și să trimită portofoliul acestuia.

* Candidații vor anexa la formularul de aplicație un acord scris de publicare/difuzare semnat de redactorul-șef/editorul canalului media ales pentru publicarea/difuzarea materialului (vezi în formularul de aplicație).

 2. În ce constă aplicația?

Candidații completează în formularul de înscriere detaliile unui proiect jurnalistic pe tema propusă, pe care vor să îl realizeze cu ajutorul unei burse Superscrieri.

 

3. Câte proiecte poate înscrie un autor/o echipă?

Maximum trei proiecte.

 

4. Poate o echipă avea mai mult de doi membri?

Da. Echipele pot avea un titular de proiect și doi sau mai mulți coechipieri.

Titularul de proiect:

 • este considerat autorul care trimite aplicația și își asumă publicarea materialului rezultat
 • este cel căruia i se va vira bursa, el urmând să o gestioneze în funcție de contribuția fiecărui coechipier
 • este cel care se angajează să păstreze comunicarea cu organizatorii/mentorul pe parcursul programului

 

5. Când și cum se acordă bursele?

Cele trei burse, în valoare de 2.000 euro* fiecare, vor fi plătite celor trei titulari de proiect câștigători astfel:

 1. Prima tranșă (50% din sumă), în termen de 15 zile lucrătoare de la anunțarea proiectelor câștigătoare, cu dovada respectării calendarului inițial.
 2. A doua tranșă (restul de 50%), la finalul proiectului, după publicarea materialului final.

Ca organizatori, lăsăm la latitudinea titularilor de proiect să gestioneze sumele transferate în funcție de contribuția membrilor echipei la materialul final.

Titularul de proiect câștigător este de acord să împartă cu FFFF toate drepturile și obligațiile ce decurg din opera finală, urmând ca în termen de 7 zile de la desemnarea ca fiind câștigător să încheie contractul de cesiune de drepturi de autor. Scopul este acela de a putea promova liber materialele realizate.

Bursa de 2.000 de euro este acordată în sumă netă în ron, taxele fiind suportate de organizatori.

 

6. Sunt bursele împărțite pe categorii în funcție de genul publicistic/canalul media pe care va fi difuzat materialul?

Nu.

Bursele Superscrieri/AVON sprijină proiectele coerente, congruente cu misiunea programului, indiferent de canalul pe care vor fi difuzate, genul publicistic ales sau instrumentele utilizate.

Pot primi bursă deopotrivă reportajele scrise/video, proiectele fotografice/infografice, eseurile, portretele, documentarele, investigațiile sau proiectele de explanatory journalism.

 

7. Care este calendarul derulării burselor?

Înscrieri: 20 martie – 16 aprilie 2017

Evaluare & interviuri top aplicanți: 10 mai

Anunț proiecte câștigătoare & întâlnire cu organizatorii/semnarea planului de realizare: 15 – 19 mai. Se vor anunța public primele zece echipe clasate.

Seminariile Superscrieri: 22 mai – 2 iunie 2017

Mentorat & ședințe de redacție cu echipele bursiere: 5 – 16 iunie 2017

Publicare: planul de apariții se agreează împreună cu mentorul, nu mai târziu de 31 octombrie 2017

 

8. În ce constă programul de mentorat & ședințele de redacție?

Fiecare bursier selectat va beneficia de trei sesiuni de mentorat cu Mona Dîrțu, câte una pentru fiecare dintre cele trei mari etape ale proiectului – definirea unghiului de abordare, planul de documentare, definitivarea produsului finit (redactare/editare).
Ședințele de redacție sunt gândite ca un spațiu de co-sharing pentru bursieri, în care se discută subiectele și planurile materialelor, se împărtășesc nevoi/informații. Credem că accentul pe această latură ar veni în sprijinul autorilor și ar aduce valoare nu doar materialelor finale, ci și modului de lucru și interacțiune profesională.
Bursierii se angajează să participe.

Mona a lucrat de-a lungul timpului în mod direct, în diverse redacții – fosta rețea Monitorul, Mediafax Group, Realitatea-Cațavencu, TVR – cu peste 150 de jurnaliști. De asemenea, a fost mentor pentru bursieri încă de la prima ediție a burselor și a susținut Seminariile Superscrieri, o serie de ateliere de scriitură non-fiction la care au participat în ultimii trei ani peste 45 de jurnaliști.

 

9. Care este termenul limită de înscriere?
16 aprilie 2017

 

10. Care sunt criteriile de selecție?

Bursele Superscrieri/AVON iau în calcul în egală măsură punctele tari ale candidatului și ale proiectului:

 1. Motivație – 10 puncte
 2. Unghiul de abordare al temei – 10 puncte
 3. Relevanță – 10 puncte
 4. Originalitate/Inovație – 10 puncte

11. Unde vor fi publicate/difuzate materialele?

Fiecare candidat se angajează să obțină acordul unui publisher/difuzor* pentru proiectul propus. Acordul scris al acestuia va fi transmis odată cu formularul de aplicație.

Alegerea canalului media de difuzare a materialului final este la libertatea autorilor – poate fi orice canal media din România. Încurajăm, totuși, orientarea către canale care ar putea asigura o difuzare cât mai amplă a materialului, astfel încât acesta să ajungă la un public cât mai larg.

Termenul limită de publicare a materialelor este 31 octombrie, în funcție de planul de apariții care se agreează împreună cu mentorul.

12. Ce se întâmplă cu materialele finale?

Atât publisherul, cât și autorii, înțeleg și consimt că după publicarea/difuzarea în premieră, până la termenul limită, pe canalul media ales de bursier, organizatorii burselor vor avea libertatea de a folosi și republica/redifuza materialul pe orice canal media, din România și din străinătate, fără niciun fel de restricție.

Totodată, se angajează să pună la dispoziția organizatorilor materialele finale, într-un format document (.pdf, .doc), împreună cu fotografiile și cu înregistrările audio-video care însoțesc materialul.

13. Criterii de descalificare & retragere a bursei

Criterii de descalificare (la aplicare)

 1. Titularul aplicației nu respectă termenul limită de trimitere (16 aprilie 2017).
 2. Aplicația este incompletă și/sau nu se înscrie în tematica propusă.
 3. Datele despre candidați și/sau portofoliile acestora includ neadevăruri și/sau falsuri.
 4. Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unical presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

Criterii de retragere a bursei

 1. Nerespectarea, în materialul publicat, a temei proiectului prin care a fost câștigată bursa și/sau schimbarea nejustificată a unghiului de abordare. Firește, procesul de documentare poate aduce schimbări legitime ale ipotezei de lucru și unghiului, dar materialul final trebuie să se înscrie chiar și așa în tematica programului de burse și să respecte scopul său central: înfățișarea fenomenului violenței domestice, a cauzelor și a consecințelor acestuia. Titularul proiectului se va asigura, prin discuții cu mentorul, că materialul final nu deviază major de la promisiunea făcută în proiectul câștigător, indiferent de schimbările de perspectivă apărute în timpul documentării și/sau de eventualele modificări de substanță făcute de editor/publisher.
 2. Abateri de la etica profesională. Tema violenței domestice e una complexă, care presupune intervievarea de persoane abuzate, vulnerabile etc. Pentru orice situație delicată titularul proiectului va discuta cu mentorul.
 3. Nerespectarea de către titularul echipei a termenului de predare a primului draft, așa cum este acesta stabilit prin calendarul burselor și/sau împreună cu mentorul.
 4. Nerespectarea termenului de publicare a materialului final.
 5. Refuzul neîntemeiat de participare la Seminariile Superscrieri/ programul de mentorat/ședintele de redacție cu Mona Dîrțu.
 6. Întreruperea comunicării cu organizatorii și/sau cu mentorul pe parcursul realizării proiectului.

Nerespectarea acestor criterii atrage dupa sine achitarea unei despăgubiri materiale către FFFF în cuantum egal cu premiul primit.

14. Cum trimit aplicația?

Aplicația se completează doar în formularul online de înscriere.

Dacă în 24 de ore nu ați primit o confirmare a înscrierii, vă rugăm să dați un mail în care să solicitați o verificare la bursele.superscrieri@ffff.ro/zenaida@ffff.ro.

Exemple de unghiuri pe care am vrea să le susținem

Scopul Burselor Superscrieri/AVON e acela de a aduce în dezbatere publică fenomenul violenței domestice, de a informa, de a schimba percepții, de a crește gradul de implicare a tuturor celor care pot ajuta la diminuarea lui – de la autorități la oameni obișnuiți. Orice proiect care se subscrie acestui scop este considerat eligibil; câteva exemple de posibile direcții de abordare:

 1. Prima palmă. Cum ajung adolescenții victime ale primului act de violență de cuplu – atât cel care este agresat cât și cel care agresează?
 2. Care sunt formele de violență domestică în cuplurile de adolescenți (de la agresiuni verbale, la abuzuri în mediul online).
 3. Care sunt măsurile de prevenire a acestui tip de violență?
 4. Cu cine și cum comunică acești tineri despre problema pe care o au: relația cu părinții, profesorii, prietenii, psihologul școlii etc.
 5. Formele subtile ale acestui tip de violență: sunt conștienți adolescenții de ceea ce li se întâmplă?