Ghidul aplicantului la Bursele Superscrieri/BRD 2016

Ghidul aplicantului/regulament BURSELE SUPERSCRIERI/BRD, ediția a II-a

Bursele Superscrieri/BRD 2016 au menirea de a sprijini financiar și profesional autorii de creative non-fiction care pot să documenteze și să finalizeze proiecte jurnalistice complexe, de profunzime, pe tema sistemului public de învățământ din România.

Orice formulă – fie ea una clasică, de jurnalism old school, sau nouă, de jurnalism multimedia împletit cu forme non-standard de prezentare a informației (imagine, sunet etc.) – e privită ca eligibilă atât timp cât se înscrie în direcția urmărită de Bursele Superscrieri/BRD – fie că e vorba de proiecte care vorbesc de modele de reformă de jos în sus, exemple de profesori străluciți care creează emulație, soluții ingenioase de creștere a nivelului educației publice, analize de substanță despre managementul sistemului de educație, anomalii și bariere legislative, proiecții despre viitorul educației.

ȘASE BURSE DE CÂTE 2.000 DE EURO FIECARE vor fi acordate în 2016 proiectelor de creative non-fiction înscrise în concurs care vor fi notate de juriu cu punctajele cele mai mari. În plus, bursierii Superscrieri/BRD vor beneficia, pe parcursul derulării proiectului, de un program de mentorat în trei etape (definitivarea unghiului de abordare/planul de  documentare/redactare&editare).

TEMA BURSELOR SUPERSCRIERI/BRD 2016 este sistemul de învățământ preuniversitar de stat. Sunt încurajate mai degrabă subiectele care tratează teme mainstream din educația publică și probleme care preocupă în fiecare zi publicul urban – părinți, profesori, elevi – și mai puțin cele asimilabile cazurilor sociale, a căror rezolvare presupune de obicei soluții venite din afara sistemului de educație. Ca exemplu, proiectele ar putea explora întrebările și temerile pe care le au părinții în ceea ce privește viitorul școlii și al copiilor lor sau acele aspecte care ne pot face să înțelegem cum și de unde pot veni formulele de reformare a sistemului din interior (fie că ne referim la modele de management, la relația profesor-elev, sau parinte-profesor –elev la cei care experimentează sau la modele concrete de performanță).

*Vezi “Exemple de subiecte posibile” la finalul ghidului.

 

SCOPUL BURSELOR SUPERSCRIERI/BRD este să încurajeze autorii să sară bariera de clișee, să privească educația din alte unghiuri, să asculte, să înțeleagă și – în cele din urmă – să înfățișeze publicului povestea sistemului național de educație, așa cum arată acesta după multiple încercări de reformă făcută de sus în jos.

ÎNCURAJĂM, DE ASEMENEA, proiectele care includ inovație profesională, fie că e vorba de etapa culegerii de informație, de cea de redactare/editare, de felul în care e utilizată tehnologia sau de interacțiunea cu publicul.

Bursele Superscrieri, ca şi Premiile Superscrieri, se adresează tuturor autorilor, consacrați sau nu, din presă sau de pe platforme digitale, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori.

Răspunsurile noastre la câteva întrebări frecvente

 1. Cine poate candida?

La Bursele Superscrieri/BRD poate candida orice autor, angajat permanent în media sau freelancer, care poate* garanta că proiectul jurnalistic propus va fi publicat/difuzat în media din România.

Autorii care au beneficiat deja de suport prin Bursele Superscrieri/BRD au acces la finanțare din doi ani. Concret, bursierii ediției 2015 pot candida în 2017.

IMPORTANT. Încurajăm proiectele de echipă, în care titularul aplicației lucrează împreună cu un autor/fotoreporter/artist vizual/multimedia artist. Când își depun candidatura, titularii de proiect sunt invitați, în cazul proiectelor de echipă, să menționeze numele coechipierului și să trimită portofoliul acestuia.

* Candidații vor anexa la formularul de aplicație un acord scris de publicare/difuzare semnat de redactorul-șef/editorul canalului media ales pentru publicarea/difuzarea materialului (vezi la finalul formularului de aplicație).

 1. În ce constă aplicația?

Candidații completează în formularul de înscriere detaliile unui proiect jurnalistic pe tema propusă, pe care vor să îl realizeze cu ajutorul unei burse Superscrieri.

 1. Câte proiecte poate înscrie un autor/o echipă?

Maximum trei proiecte.

 1. Poate o echipă avea mai mult de doi membri?

Da. Echipele pot avea un titular de proiect și doi sau mai mulți coechipieri.

Titularul de proiect:

 • este considerat autorul care trimite aplicația și își asumă publicarea materialului rezultat
 • este cel căruia i se va vira bursa, el urmând să o gestioneze în funcție de contribuția fiecărui coechipier
 • este cel care se angajează să păstreze comunicarea cu organizatorii/mentorul pe parcursul programului
 1. Când și cum se acordă bursele?

Cele șase burse, în valoare de 2.000 euro* fiecare, vor fi plătite celor șase titulari de proiect câștigători astfel:

 1. Prima tranșă (50% din sumă), în termen de șapte zile lucrătoare de la anunțarea proiectelor câștigătoare, cu dovada respectării calendarului inițial.
 2. A doua tranșă (restul de 50%), la finalul proiectului, după publicarea materialului final.

Organizatorii lasă la latitudinea titularilor de proiect să gestioneze sumele transferate în funcție de contribuția membrilor echipei la materialul final.

* Bursa este de 2.000 de euro este acordată în sumă netă, taxele fiind suportate de organizatori.

 1. Sunt bursele împărțite pe categorii în funcție de genul publicistic/canalul media pe care va fi difuzat materialul?

Nu.

Bursele Superscrieri/BRD sprijină proiectele coerente, congruente cu misiunea programului, indiferent de canalul pe care vor fi difuzate, genul publicistic ales sau instrumentele utilizate.

Pot primi bursă deopotrivă reportajele scrise/video, proiectele fotografice/infografice, eseurile, portretele, documentarele, investigațiile sau proiectele de explanatory journalism.

 1. Care este calendarul derulării burselor?

Înscrieri: 21 martie – 5 mai 2016

Evaluare înscrieri: până pe 29 mai 2016

Anunț proiecte câștigătoare: începutul lunii iunie, 2016. Se vor anunța public primele zece echipe clasate.

Întâlnire cu organizatorii și semnarea planului de realizare: 6 – 12 iunie 2016

Perioada realizare materiale & mentorat: 12 iunie – 30 august 2016

Publicare: până la finalul lunii octombrie 2016

 1. În ce constă programul de mentorat?

Fiecare bursier selectat va beneficia de trei sesiuni personalizate de mentorat cu Mona Dîrțu, câte una pentru fiecare dintre cele trei mari etape ale proiectului – definirea unghiului de abordare, planul de documentare, definitivarea produsului finit (redactare/editare). Mona a lucrat de-a lungul timpului în mod direct, în diverse redacții – fosta rețea Monitorul, Mediafax Group, Realitatea-Cațavencu, TVR – cu peste 150 de jurnaliști. De asemenea, a fost mentor pentru bursierii din cadrul primei ediții a Burselor Superscrieri/Avon și a susținut Seminariile Superscrieri, o serie de ateliere de scriitură non-fiction la care au participat, în toamna lui 2014 și 2015, 30 de jurnaliști.

Pe lângă munca de redacție, Mona a condus traininguri pentru jurnaliști începând cu 1997 și a susținut un workshop pe tema “Canale de comunicare – presa scrisă” la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași.

 1. Care este termenul de înscriere?

5 mai 2016

 1. Care sunt criteriile de selecție?

Bursele Superscrieri/BRD iau în calcul în egală măsură punctele tari ale candidatului și ale proiectului:

 1. Motivație – 10 puncte
 2. Unghiul de abordare al temei – 10 puncte
 3. Relevanță – 10 puncte
 4. Originalitate/Inovație – 10 puncte
 1. Unde vor fi publicate/difuzate materialele?

Fiecare candidat se angajează să obțină acordul unui publisher/difuzor* pentru proiectul propus. Acordul scris al acestuia va fi transmis odată cu formularul de aplicație.

 

Alegerea canalului media de difuzare a materialului final este la libertatea autorilor – poate fi orice canal media din România. Încurajăm, totuși, orientarea către canale care ar putea asigura o difuzare cât mai amplă a materialului, astfel încât acesta să ajungă la un public cât mai larg.

Termenul limită de publicare a materialelor este 31 octombrie 2016.

 1. Ce se întâmplă cu materialele finale?

Atât publisherul, cât și autorii, înțeleg și consimt că după publicarea/difuzarea în premieră, până la termenul limită, pe canalul media ales de bursier, organizatorii burselor vor avea libertatea de a folosi și republica/redifuza materialul pe orice canal media, din România și din străinătate, fără niciun fel de restricție.

Totodată, se angajează să pună la dispoziția organizatorilor materialele finale, într-un format document (.pdf, .doc), împreună cu fotografiile și cu înregistrările audio-video care însoțesc materialul.

 1. Criterii de descalificare & retragere a bursei

Criterii de descalificare (la aplicare)

 1. Titularul aplicației nu respectă termenul limită de trimitere (5 mai 2016).
 2. Aplicația este incompletă și/sau nu se înscrie în tematica propusă.
 3. Datele despre candidați și/sau portofoliile acestora includ neadevăruri și/sau falsuri.
 4. Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unical presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

Criterii de retragere a bursei

 1. Nerespectarea, în materialul publicat, a temei proiectului prin care a fost câștigată bursa și/sau schimbarea nejustificată a unghiului de abordare. Firește, procesul de documentare poate aduce schimbări legitime ale ipotezei de lucru și unghiului, dar materialul final trebuie să se înscrie chiar și așa în tematica programului de burse și să respecte scopul său central. Titularul proiectului se va asigura, prin discuții cu mentorul, că materialul final nu deviază major de la promisiunea făcută în proiectul câștigător, indiferent de schimbările de perspectivă apărute în timpul documentării și/sau de eventualele modificări de substanță făcute de editor/publisher.
 2. Abateri de la etica profesională. Pentru orice situație delicată titularul proiectului va discuta cu mentorul.
 3. Nerespectarea de către titularul echipei a termenului de predare a primului draft, așa cum este acesta stabilit prin calendarul burselor și/sau împreună cu mentorul.
 4. Nerespectarea termenului de publicare a materialului final.
 5. Întreruperea comunicării cu organizatorii și/sau cu mentorul pe parcursul realizării proiectului.
 1. Cum trimit aplicația?

Puteți trimite formularul de aplicație completat până la 5 mai 2016 pe adresa bursele.superscrieri@ffff.ro.

Dacă în 24 de ore nu ați primit o confirmare a înscrierii, vă rugăm să dați un mail în care să solicitați o verificare la bursele.superscrieri@ffff.ro/zenaida@ffff.ro.

 

 

Exemple de subiecte pe care vrem să le susținem

Propunem, ca mijloc de atingere a obiectivelor, acordarea de burse pentru proiecte jurnalistice complexe, de referință, care să vorbească despre sistemul național de educație așa cum arată el când e privit din interior. Scopul nostru este să vedem educația și altfel decât prin lentila judecăților pre-asamblate și să putem înțelege, astfel, cum și de unde pot veni formulele de reformare a sistemului din interior, care sunt acele modele pozitive care reușesc să facă o diferențiere.

MODELE DE PERFORMANȚĂ. Există, în sistemul național, dascăli care fac performanță nu mulțumită, ci în ciuda contextului în care-și fac meseria – și nu e vorba doar de cei care pregătesc loturi olimpice. Cum lucrează acești profesori, cum își construiesc motivația, cum îndepărtează ei barierele și cum ar putea fi replicate modelele lor?

ÎN ROLUL DE PĂRINTE. Lumea în care cresc azi copiii e diferită de cea în care au crescut părinții lor, pentru care diploma universitară era calea cea mai sigură către un job bun, stabilitate și o poziție socială confortabilă. Părinții înțeleg asta și privesc, cu îngrijorare și chiar teamă, spre viitorul copiilor lor. Către ce să-i îndrume? Cum să le asigure o educație care să le păstreze copiilor opțiunile deschise într-un viitor incert, în care notele mari și performanța școlară prețuiesc tot mai puțin, iar piața muncii cere de la absolvenți altfel de abilități și competențe decât cele pe care sistemul de educație încă pune încă accent?


RELAȚIA PROFESOR-ELEV.
Cum arată interacțiunea dintre profesori și elevi azi? S-a schimbat ceva fundamental în ultimii 25 de ani? În ce măsură au profesorii care ies azi din universități pregătire teoretică să înțeleagă dinamica acestei relații – și să o o schimbe?
CEI CARE EXPERIMENTEAZĂ. Formatul clasic de lecție nesocotește transformările de adâncime pe care tehnologia și accesul la informație le-au produs deja în obiceiurile de învățare ale copiilor. Dar sunt profesori care aruncă punți peste această falie, folosindu-se de tehnologie ca de un aliat și cucerind copiii cu formate noi, pe gustul lor. Cine sunt acești profesori care au curajul de a experimenta? Cum își regândesc ei rolul, cum își aleg instrumentele, care le sunt rezultatele?
MANAGEMENTUL ȘCOLII. Banii puțini și barierele birocratice sunt aceleași în întregul sistem național de educație. Avem, firește, școli cu reputație bună și școli mediocre. Dar avem, probabil, și școli odată mediocre în materie de performanță care au urcat, aparent miraculos, în clasamente. Cum arată, secvență cu secvență, o astfel de transformare? În ce constă, până la urmă, miracolul?