Ghidul aplicantului

Ghidul aplicantului la Bursele Superscrieri/BRD pe tema educației

Bursele Superscrieri/BRD 2015 au menirea de a sprijini financiar și profesional autorii de creative non-fiction care pot să documenteze și să finalizeze proiecte jurnalistice complexe, de profunzime, pe tema sistemului de învățământ preuniversitar de stat din România.

Orice formulă – fie ea una clasică, de jurnalism old school, sau nouă, de jurnalism multimedia împletit cu forme non-standard de prezentare a informației (imagine, sunet etc.) – e privită ca eligibilă atât timp cât se înscrie în direcția urmărită de Bursele Superscrieri/BRD, aceea de a înfățișa școala românească din perspectiva dascălului – fie că e vorba de proiecte care vorbesc de modele de reformă de jos în sus, exemple de profesori străluciți care creează emulație, soluții ingenioase de creștere a nivelului educației publice, analize de substanță despre managementul sistemului de educație, anomalii și bariere legislative, proiecții despre viitorul educației.

ȘASE BURSE DE CÂTE 2.000 DE EURO FIECARE vor fi acordate în 2015 proiectelor de creative non-fiction înscrise în concurs care vor fi notate de juriu cu punctajele cele mai mari. În plus, bursierii Superscrieri/BRD vor beneficia, pe parcursul derulării proiectului, de un program de mentorat în trei etape (definitivarea unghiului de abordare/planul de documentare/redactare&editare).

TEMA BURSELOR SUPERSCRIERI/BRD 2015 este sistemul de învățământ preuniversitar de stat.

SCOPUL BURSELOR SUPERSCRIERI/BRD este să încurajeze autorii să sară bariera de clișee, să privească educația din alte unghiuri, să asculte, să înțeleagă și – în cele din urmă – să înfățișeze publicului povestea sistemului național de educație, așa cum arată acesta după multiple încercări de reformă făcută de sus în jos.

ÎNCURAJĂM, DE ASEMENEA, proiectele care includ inovație profesională, fie că e vorba de etapa culegerii de informație, de cea de redactare/editare, de felul în care e utilizată tehnologia sau de interacțiunea cu publicul. *

*Vezi „Exemple de subiecte posibile”.

Bursele Superscrieri, ca şi Premiile Superscrieri, se adresează tuturor autorilor, consacrați sau nu, din presă sau de pe platforme digitale, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori.
Răspunsurile noastre la întrebările frecvente:

1. Cine poate candida?

La Bursele Superscrieri/BRD poate candida orice autor, angajat permanent în media sau freelancer, care poate* garanta că proiectul jurnalistic propus va fi publicat/difuzat în media din România.

IMPORTANT. Încurajăm proiectele de echipă, în care titularul aplicației lucrează împreună cu un autor/fotoreporter/artist vizual/multimedia artist. Când își depun candidatura, titularii de proiect sunt invitați, în cazul proiectelor de echipă, să menționeze numele coechipierului și să trimită portofoliul acestuia.

* Candidații vor anexa la formularul de aplicație un acord scris de publicare/difuzare semnat de redactorul-șef/editorul canalului media ales pentru publicarea/difuzarea materialului (vezi la finalul formularului de aplicație).

2. Câte proiecte poate înscrie un autor/o echipă?

Maximum trei proiecte.

3. Poate o echipă avea mai mult de doi membri?

Da. Echipele pot avea un titular de proiect și doi sau mai mulți coechipieri. Titular de proiect este considerat autorul care trimite aplicația și își asumă publicarea materialului rezultat și tot el este cel căruia i se va vira bursa, el urmând să o gestioneze în funcție de contribuția fiecărui coechipier.

4. Când și cum se acordă bursele?

Cele șase burse, în valoare de 2.000 euro* fiecare, vor fi plătite celor șase titulari de proiect câștigători astfel:

A. Prima tranșă (50% din sumă), în termen de șapte zile lucrătoare de la anunțarea proiectelor câștigătoare, cu dovada respectării calendarului inițial.
B. A doua tranșă (restul de 50%), în intervalul 14-20 septembrie 2015.
Organizatorii lasă la latitudinea titularilor de proiect să gestioneze sumele transferate în funcție de contribuția membrilor echipei la materialul final.

* Bursa este de 2.000 de euro este acordată în sumă netă, taxele fiind suportate de organizatori.

5. Sunt bursele împărțite pe categorii în funcție de genul publicistic/canalul media pe care va fi difuzat materialul?

Nu.

Bursele Superscrieri/BRD sprijină proiectele coerente, congruente cu misiunea programului, indiferent de canalul pe care vor fi difuzate, genul publicistic ales sau instrumentele utilizate.
Pot primi bursă deopotrivă reportajele scrise/video, proiectele fotografice/infografice, eseurile, portretele, documentarele, investigațiile sau proiectele de explanatory journalism.

6. Care este calendarul derulării burselor?

Înscrieri: 11 mai – 7 iunie 2015
Evaluare înscrieri: 9 iunie – 5 iulie 2015
Anunț proiecte câștigătoare: 6 – 12 iulie 2015. Se vor anunța public primele zece proiecte clasate.
Întâlnire cu organizatorii și semnarea planului de realizare: 13 – 19 iulie 2015
Perioada realizare materiale & mentorat: 12 iulie – 11 octombrie 2015
Publicare: până la finalul lunii noiembrie 2015

7. În ce constă programul de mentorat?

Fiecare bursier selectat va beneficia de trei sesiuni personalizate de mentorat cu Mona Dîrțu, câte una pentru fiecare dintre cele trei mari etape ale proiectului – definirea unghiului de abordare, planul de documentare, definitivarea produsului finit (redactare/editare). Mona a lucrat de-a lungul timpului în mod direct, în diverse redacții – fosta rețea Monitorul, Mediafax Group, Realitatea-Cațavencu, TVR – cu peste 150 de jurnaliști. De asemenea, a fost mentor pentru bursierii din cadrul primei ediții a Burselor Superscrieri/Avon și a susținut Seminariile Superscrieri, o serie de ateliere de scriitură non-fiction la care au participat, în toamna lui 2014, 15 jurnaliști.

Pe lângă munca de redacție, Mona a condus traininguri pentru jurnaliști începând cu 1997 și a susținut un workshop pe tema “Canale de comunicare – presa scrisă” la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași.

8. Care este termenul de înscriere?

7 iunie 2015

9. Care sunt criteriile de selecție?

Bursele Superscrieri/BRD iau în calcul în egală măsură punctele tari ale candidatului și ale proiectului:

a. Motivație – 10 puncte
b. Unghiul de abordare al temei – 10 puncte
c. Relevanță – 10 puncte
d. Originalitate/Inovație – 10 puncte

10. Unde vor fi publicate/difuzate materialele?

Candidații se obligă să obțină acordul publisherului/difuzorului* pentru proiectul propus. Acordul scris al acestuia va fi transmis odată cu formularul de aplicație.

Termenul limită de publicare a materialelor este finalul lunii noiembrie 2015.

Autorii înțeleg și consimt că după publicarea/difuzarea în premieră, până la termenul limită, pe canalul media ales de bursier, organizatorii burselor vor avea libertatea de a folosi și republica/redifuza materialul pe orice canal media, din România și din străinătate, fără niciun fel de restricție.

*Alegerea canalului media de difuzare a materialului final este la libertatea autorilor. Încurajăm, totuși, orientarea către canale care ar putea asigura o difuzare cât mai amplă a materialului, astfel încât acesta să ajungă la un public cât mai larg.

11. Criterii de descalificare

a. Titularul aplicației nu respectă termenul limită de trimitere (7 iunie 2015).
b. Aplicația este incompletă și/sau nu se înscrie în tematica propusă.
c. Datele despre candidați și/sau portofoliile acestora includ neadevăruri și/sau falsuri.
d. Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unic al presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

12. Cum trimit aplicația?

Puteți trimite formularul de aplicație completat până la 7 iunie 2015 pe adresa bursele.superscrieri@ffff.ro.

Exemple de posibile subiecte

Propunem, ca mijloc de atingere a obiectivelor, acordarea de burse pentru proiecte jurnalistice complexe, de referință, care să vorbească despre sistemul național de educație așa cum arată el când e privit din interior.

Scopul nostru este să vedem educația și altfel decât prin lentila judecăților pre-asamblate și să putem înțelege, astfel, cum și de unde pot veni formulele de reformare a sistemului din interior.

MODELE DE PERFORMANȚĂ. Există, în sistemul național, dascăli care fac performanță nu mulțumită, ci în ciuda contextului în care-și fac meseria – și nu e vorba doar de cei care pregătesc loturi olimpice. Cum lucrează acești profesori, cum își construiesc motivația, cum îndepărtează ei barierele și cum ar putea fi replicate modelele prin care obțin rezultate mult peste media națională?

RELAȚIA PROFESOR-ELEV. Cum arată interacțiunea dintre profesori și elevi azi? S-a schimbat ceva fundamental în ultimii 25 de ani? În ce măsură au profesorii care ies azi de universități pregătire teoretică să înțeleagă dinamica acestei relații – și să o o schimbe?

CEI CARE EXPERIMENTEAZĂ. Formatul clasic de lecție, structurat în secvențe succesive de predare/ascultare, nesocotește transformările de adâncime pe care tehnologia și accesul la informație le-au produs deja în obiceiurile de învățare ale copiilor. Rezultatul: profesorii dau vina pe elevi, cărora nu le place cartea și sunt preocupați de frivolități tehnologice, în vreme ce elevii spun că materiile sunt greu de digerat, cu predare dogmatică și manuale greoaie. Falia crește, nivelul de educație scade. Dar sunt profesori care aruncă punți peste această falie, folosindu-se de tehnologie ca de un aliat și cucerind copiii cu formate noi, pe gustul lor. Cine sunt acești profesori care au curajul de a experimenta? Cum își regândesc ei rolul, cum își aleg instrumentele, care le sunt rezultatele?

MANAGEMENTUL ȘCOLII. Banii puțini și barierele birocratice sunt aceleași în întregul sistem național de educație. Avem, firește, școli cu reputație bună și școli mediocre. Dar avem, probabil, și școli odată mediocre în materie de performanță care au urcat, aparent miraculos, în clasamente. Cum arată, secvență cu secvență, o astfel de transformare? În ce constă, până la urmă, miracolul?