Ghidul aplicantului la Bursele Superscrieri/BRD 2017

REGULAMENT/GHIDUL APLICANTULUI 2017

Bursele Superscrieri/BRD 2017 au menirea de a sprijini financiar și profesional autorii de creative non-fiction care pot să documenteze și să finalizeze proiecte jurnalistice complexe, de profunzime, pe tema educației/sistemul preuniversitar de educație în România.

DIRECȚII PENTRU TEMA BURSELOR SUPERSCRIERI/BRD 2017:

Cum anume poate fi schimbată școala românească? De la metodele noi de predare, adaptate generațiilor Y/Z, la noile relații dintre profesori și elevi. De la memorare la gândire critică. De la curricula de secol XX la cea de secol XXI. De la managementul de tip autoritar al școlii la cel colaborativ-participativ.

Acordăm burse pentru proiecte jurnalistice complexe, care să vorbească despre sistemul preuniversitar de educație, public și privat (dacă subiectele care vizează sectorul privat au relevanță la nivel național). Scopul nostru este să vedem educația și altfel decât prin lentila judecăților pre-asamblate și să putem înțelege, astfel, cum și de unde pot veni formulele de reformare a sistemului din interior, care sunt acele modele pozitive care reușesc să facă o diferențiere. Nu vor fi selectate acele proiecte care vizează sistemul universitar.

TREI BURSE DE CÂTE 2.000 DE EURO FIECARE vor fi acordate în 2017 acelor idei de proiecte de creative non-fiction înscrise în concurs care, în urma evaluării juriului, au primit punctajele cele mai mari. În plus, bursierii Superscrieri/BRD vor beneficia, pe parcursul derulării proiectului, de un program de mentorat în trei etape (definitivarea unghiului de abordare/planul de documentare/redactare&editare) și de două zile intensive de bune practici în cadrul Seminariilor Superscrieri.

NOUTATE: Pe lângă cele trei proiecte câștigătoare, anul acesta extindem programul de mentorat pentru încă trei proiecte, în cazul în care autorii lor vor să le continue.

ÎNCURAJĂM:
a.
proiectele care includ inovație profesională: fie că e vorba de etapa culegerii de informație, de cea de redactare/editare, de felul în care e utilizată tehnologia sau de interacțiunea cu publicul. Cu alte cuvinte, încurajăm diversificarea canalelor de redare a materialului (proiecte de scriitură/fotojurnalism/video/multimedia).
b. publicarea materialelor în serii: pentru un impact mai bun al subiectului ales, sugerăm gândirea acestuia în episoade.

Bursele Superscrieri, ca şi Premiile Superscrieri, se adresează tuturor autorilor, din presă sau de pe platforme digitale, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori.

Răspunsurile noastre la câteva întrebări frecvente

1. Cine poate candida?

La Bursele Superscrieri/BRD poate candida orice autor, angajat permanent în media sau freelancer, care poate* garanta că proiectul jurnalistic propus va fi publicat/difuzat în media din România.

Autorii care au beneficiat deja de suport prin Bursele Superscrieri/BRD au acces la finanțare din doi în doi ani. Concret, bursierii ediției 2015 pot aplica în 2017, iar bursierii ediției 2016 pot candida în 2018.

Încurajăm proiectele de echipă, în care titularul aplicației lucrează împreună cu un autor/fotoreporter/artist vizual/multimedia artist. Când își depun candidatura, titularii de proiect sunt invitați, în cazul proiectelor de echipă, să menționeze numele coechipierului și să trimită portofoliul acestuia.

* Candidații vor anexa la formularul de aplicație un acord scris de publicare/difuzare semnat de redactorul-șef/editorul canalului media ales pentru publicarea/difuzarea materialului (vezi în formularul de aplicație).

2. În ce constă aplicația?

Candidații completează în formularul de înscriere detaliile unui proiect jurnalistic pe tema propusă, pe care vor să îl realizeze cu ajutorul unei burse Superscrieri.

3. Câte proiecte poate înscrie un autor/o echipă?

Maximum trei proiecte.

4. Poate o echipă avea mai mult de doi membri?

Da. Echipele pot avea un titular de proiect și doi sau mai mulți coechipieri.

Titularul de proiect:

 • este considerat autorul care trimite aplicația și își asumă publicarea materialului rezultat
 • este cel căruia i se va vira bursa, el urmând să o gestioneze în funcție de contribuția fiecărui coechipier
 • este cel care se angajează să păstreze comunicarea cu organizatorii/mentorul pe parcursul programului

5. Când și cum se acordă bursele?

Cele trei burse, în valoare de 2.000 euro* fiecare, vor fi plătite celor trei titulari de proiect câștigători astfel:

 • Prima tranșă (50% din sumă), în termen de șapte zile lucrătoare de la anunțarea proiectelor câștigătoare și semnarea contractelor.
 • A doua tranșă (restul de 50%), la finalul proiectului, după publicarea materialului final.

Ca orgnizatori, lăsăm la latitudinea titularilor de proiect să gestioneze sumele transferate în funcție de contribuția membrilor echipei la materialul final.

Titularul de proiect câștigător este de acord să împartă cu FFFF toate drepturile și obligațiile ce decurg din opera finală, urmând ca în termen de 5 zile de la desemnarea ca fiind câștigător să încheie contractul de cesiune de drepturi de autor. Scopul este acela de a putea promova liber materialele realizate.

Bursa de 2.000 de euro este acordată în sumă netă, taxele fiind suportate de organizatori.

6. Sunt bursele împărțite pe categorii în funcție de genul publicistic/canalul media pe care va fi difuzat materialul?

Nu.

Bursele Superscrieri/BRD sprijină proiectele coerente, congruente cu misiunea programului, indiferent de canalul pe care vor fi difuzate, genul publicistic ales sau instrumentele utilizate.

Pot primi bursă deopotrivă reportajele scrise/video, proiectele fotografice/infografice, eseurile, portretele, documentarele, investigațiile sau proiectele de explanatory journalism.

7. Care este calendarul derulării burselor?

Înscrieri: 12 mai – 9 iunie 2017

Evaluare înscrieri & interviu top aplicanți: final iunie

Anunț proiecte câștigătoare: până pe 7 iulie

Mentorat & Seminarii Superscrieri: iulie – august

Realizare materiale: septembrie – decembrie 2017

Publicare: ianuarie – martie 2018.

8. În ce constă programul de mentorat & ședințele de redacție?

Fiecare bursier selectat va beneficia de trei sesiuni de mentorat cu Mona Dîrțu, câte una pentru fiecare dintre cele trei mari etape ale proiectului – definirea unghiului de abordare, planul de documentare, definitivarea produsului finit (redactare/editare).
Ședințele de redacție sunt gândite ca un spațiu de co-sharing pentru bursieri, în care se discută subiectele și planurile materialelor, se împărtășesc nevoi/informații. Credem că accentul pe această latură ar veni în sprijinul autorilor și ar aduce valoare nu doar materialelor finale, ci și modului de lucru și interacțiune profesională.
Bursierii se angajează să participe.

Mona a lucrat de-a lungul timpului în mod direct, în diverse redacții – fosta rețea Monitorul, Mediafax Group, Realitatea-Cațavencu, TVR – cu peste 150 de jurnaliști. De asemenea, a fost mentor pentru bursierii din cadrul primei ediții a Burselor Superscrieri/Avon și a susținut Seminariile Superscrieri, o serie de ateliere de scriitură non-fiction la care au participat, în toamna lui 2014 și 2015, 30 de jurnaliști.

Pe lângă munca de redacție, Mona a condus traininguri pentru jurnaliști începând cu 1997 și a susținut un workshop pe tema “Canale de comunicare – presa scrisă” la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași.

9. Care este termenul de înscriere?
9 iunie 2017

10. Care sunt criteriile de selecție?

Bursele Superscrieri/BRD iau în calcul în egală măsură punctele tari ale candidatului și ale proiectului:

 • Motivație – 10 puncte
 • Unghiul de abordare al temei – 10 puncte
 • Relevanță – 10 puncte
 • Originalitate/Inovație – 10 puncte

11. Unde vor fi publicate/difuzate materialele?

Fiecare candidat se angajează să obțină acordul unui publisher/difuzor* pentru proiectul propus. Acordul scris al acestuia va fi transmis odată cu formularul de aplicație.

Alegerea canalului media de difuzare a materialului final este la libertatea autorilor – poate fi orice canal media din România. Încurajăm, totuși, orientarea către canale care ar putea asigura o difuzare cât mai amplă a materialului, astfel încât acesta să ajungă la un public cât mai larg.

12. Termenul limită de publicare a materialelor: 31 martie 2018.

13. Ce se întâmplă cu materialele finale?

Atât publisherul, cât și autorii, înțeleg și consimt că după publicarea/difuzarea în premieră, până la termenul limită, pe canalul media ales de bursier, organizatorii burselor vor avea libertatea de a folosi și republica/redifuza materialul pe orice canal media, din România și din străinătate, fără niciun fel de restricție.

Totodată, se angajează să pună la dispoziția organizatorilor materialele finale, într-un format document (.pdf, .doc), împreună cu fotografiile și cu înregistrările audio-video care însoțesc materialul.

14. Criterii de descalificare & retragere a bursei

 • Criterii de descalificare (la aplicare)
 • Titularul aplicației nu respectă termenul limită de trimitere (9 iunie 2017).
 • Aplicația este incompletă și/sau nu se înscrie în tematica propusă.
 • Datele despre candidați și/sau portofoliile acestora includ neadevăruri și/sau falsuri.
 • Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unical presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.
 • Criterii de retragere a bursei
 • Nerespectarea, în materialul publicat, a temei proiectului prin care a fost câștigată bursa și/sau schimbarea nejustificată a unghiului de abordare. Firește, procesul de documentare poate aduce schimbări legitime ale ipotezei de lucru și unghiului, dar materialul final trebuie să se înscrie chiar și așa în tematica programului de burse și să respecte scopul său central. Titularul proiectului se va asigura, prin discuții cu mentorul, că materialul final nu deviază major de la promisiunea făcută în proiectul câștigător, indiferent de schimbările de perspectivă apărute în timpul documentării și/sau de eventualele modificări de substanță făcute de editor/publisher.
 • Abateri de la etica profesională. Pentru orice situație delicată titularul proiectului va discuta cu mentorul.
 • Nerespectarea de către titularul echipei a termenului de predare a primului draft, așa cum este acesta stabilit prin calendarul burselor și/sau împreună cu mentorul.
 • Nerespectarea termenului de publicare a materialului final.
 • Refuzul neîntemeiat de participare la Seminariile Superscrieri/ programul de mentorat/ședintele de redacție cu Mona Dîrțu.
 • Întreruperea comunicării cu organizatorii și/sau cu mentorul pe parcursul realizării proiectului.
 • Nerespectarea acestor criterii atrage dupa sine achitarea unei despăgubiri materiale către FFFF în cuantum egal cu premiul primit.

15. Cum trimit aplicația?

Aplicația se completează doar în formularul online de înscriere.

Dacă în 24 de ore nu ați primit o confirmare a înscrierii, vă rugăm să dați un mail în care să solicitați o verificare la bursele.superscrieri@ffff.ro/zenaida@ffff.ro.