GHID DECONTARE CHELTUIELI

Acceptarea cheltuielilor este condiționată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:

 1. Documentele justificative (facturi, chitanțe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii trebuie să fie emise pe numele Fundației Friends For Friends
 2. Documentele justificative trebuie să fie emise în perioada de desfăşurare a proiectului
 3. Documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea serviciilor achiziționate în vederea implementării activităților proiectului;
 4. Documentele justificative trebuie să fie însoțite de dovada plății: ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont, recipisa pentru plățile cu card bancar, chitanța, bonul fiscal sau alte documente legale care să justifice plata;

 

Reguli:

 1. Dacă pe bonul fiscal se poate trece codul fiscal al Fundației (25066884) atunci nu mai este nevoie si de factura fiscală. Daca nu se poate trece CIF-ul atunci se solicită și factura fiscală.
 2. Se acceptă la decontare și factura simplificată care se poate emite în locul facturii obișnuite atunci când valoarea, inclusiv TVA, nu depășește 100 de euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.

 

Pentru decontare:

 1. BON FISCAL / CHITANȚA
 • se acceptă doar dacă sunt vizibile: numărul, data emiterii, emitentul și datele de identificare fiscală, identificarea tipului achiziției, suma totala achitată
 • se solicită codul fiscal al Fundatiei (CIF 25066884) pe bonul fiscal. În caz că nu au casa de marcat care să le permită trecerea CIF-ul, atunci se solicită factura.
 1. BON COMBUSTIBIL
 • se trece codul fiscal al Fundației (CIF 25066884) pe bon -> se solicită la casa de marcat. Toate benzinăriile au case de marcat care pot trece CIF-ul pe bon.
 • se specfică traseul efectuat, numărul de km și consumul mașinii
 1. BILET AVION/TREN
 • se acceptă la decontare factura fiscală și bonul fiscal sau chitanța/sau orice dovadă a plății și care trebuie să aibă codul fiscal al Fundației
 • se pastrează biletul de avion și boarding pass-ul pt călătoria cu avionul
 • se pastrează chitanța/biletul de la emitent
 1. CAZARE
 • se solicită factura fiscală + bon fiscal sau chitanță
 • se menționează nr de nopți și de camere
 1. MASA
 • se solicită bon fiscal cu CIF-ul Fundatiei sau factura fiscală dacă nu pot trece CIF-ul pe factură + recipisa pentru plata cu cardul sau chitanța dacă se plătește în numerar
 • se menționează persoanele care au luat masa
 • Atenție!!!! Nu se decontează alcool și tutun. Dacă se consumă, atunci trebuie achitate pe un bon separat, dar nu vor fi suportate de Fundație.

 

Date pentru factură:

FUNDAȚIA FRIENDS FOR FRIENDS
Registrul Special al Judecătoriei cu nr.nr. 2 din 31.03.2011 – Partea II B – Sectiunea 2
Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) 25066884
Sediul: Str Brezoianu nr 4, etaj 2, București, sector 5
Cont: RO70 BACX 0000 0003 5572 9000
Banca: Unicredit Bank, suc. Millennium