Regulament și premii (copie)

Înscriere

Concursul Superscrieri oferă celor care muncesc serios, se documentează cu acribie şi scriu cu talent, oportunitatea de a-și pune creativitatea în valoare. Competiţia promovează jurnalismul de profunzime şi scrierea creativă despre oameni, evenimente şi momente reale. Credem în puterea cuvintelor de a influenţa în bine relaţiile dintre oameni, de a genera schimbări de atitudini, cutume, norme.

Pentru participanţi nu există limite de vârstă, sex, domiciliu, naţionalitate.

Participanţii pot înscrie maxim două materiale pentru fiecare categorie de concurs, scrise în limba română și publicate în orice mediu tipărit sau electronic, în perioada 1 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014.

Înscrierea în concurs se face exclusiv pe baza formularului de înscriere, în perioada 1-30 septembrie 2014.

Taxă de participare: 10 lei/fiecare lucrare înscrisă – plata se face online, direct din formularul de înscriere. (Suma strânsă din taxa de participare va fi oferită ca Premiul Juriului.)

În prima săptămână de concurs – 1-8 septembrie –  înscrierea este gratuită.

Participanţii trebuie să adauge în formularul de înscriere:

 • Titlul articolului
 • Locul şi data publicării
 • Dovada vizuală a articolului publicat (scan sau print screen al articolului din ziar/revistă/site)
 • Date personale (nume, telefon şi email)

Atenţie! Participantul poate fi descalificat dacă:

1. înscrie o lucrare la o categorie pentru care juriul consideră că nu respectă criteriile de participare/direcţiile de jurizare.

2. nu se înscrie cu datele personale cerute complete și reale.

Odată înscrise în concurs, nu se pot efectua modificări asupra materialelor (conţinut, categorie, înlocuire cu alt material, etc). Nu se acceptă în concurs poezii și comunicate de presă.

Completarea formularului de înscriere implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către FFFF, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor, cu menționarea numelui autorului.

Categorii

REPORTAJ. Articol în care documentarea jurnalistică făcută pentru a înfățișa publicului un eveniment sau un fenomen este pusă în valoare prin scriitură. Juriul va căuta lucrări în care autorul ocolește clișeele – fie că e vorba de unghiul de abordare, de documentare sau de redactare – și folosește scriitura creativ, pentru a crește impactul narațiunii.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Contemporaneitatea subiectului

 

PORTRET. Poveste centrată pe o persoană sau grup de persoane, fie ele cunoscute publicului sau nu. Juriul va urmări materialele în care autorul folosește narațiunea și alte instrumente jurnalistice pentru a da o perspectivă tridimensională personajului/personajelor.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Impactul emoțional

 

ESEU. Material în care autorul conduce cititorul într-o călătorie de explorare a unor evenimente sau idei personale, politice, sociale sau culturale. Poate fi o poveste din viața autorului, care ilustrează idei universale sau poate fi o reflecție documentată pe marginea unui fenomen contemporan relevant.

Direcții de jurizare:

 • Forța argumentului
 • Calitatea scriiturii (construcția “călătoriei”)
 • Impactul emoțional

 

OPINIE. Luare de poziție bine argumentată a unor evenimente și fenomene curente. Opinia diferă de eseu prin actualitate și stil. Necesitatea schimbării Codului muncii în urma unor statistici recente e un material de opinie. Meditația asupra muncii, ca obligativitate socială, e un eseu.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Forța argumentului
 • Calitatea scriiturii

 

FOTOJURNALISM. O poveste contemporană în imagini – a unui om, a unei comunități, a unui eveniment, a unui fenomen.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța jurnalistică a subiectului propus 
 • Coeziunea seriei 
 • Impactul vizual (calitatea tehnică și estetică a fotografiilor) 
 • Respect pentru demnitatea subiectului

Detalii tehnice:

maximum 12 imagini per serie 

format jpg, latura mare 1200 pixeli, 72dpi, maximum 500kb/imagine

la cererea juriului, participanții trebuie să trimită originalul

materialelele pot fi trimise in format .pdf

 

Definirea directiilor/criteriilor de jurizare

Complexitatea documentării = Documentare de substanță, din multiple surse. Jurnalistul folosește interviul, observația directă și alte tipuri de material documentar; acolo unde este cazul, conturează contexul. În cazul unui subiect de pe agenda publică, aduce obligatoriu informație nouă.

Calitatea scriiturii = Construcția narațiunii e solidă, cu firul roșu bine evidențiat. Lead de impact, încheiere bine gândită. Autorul are un stil matur, convingător; conduce bine frazele, pune în valoare citatele, găsește detaliile relevante, aduce în text culoare, sunet, viață.

Originalitatea unghiului de abordare = Autorul găsește perspective noi, non-standard, de a spune povestea.

Contemporaneitatea subiectului = Subiectul e relevant pentru timpul prezent.

Impactul emoțional = Materialul trece dincolo de nivelul rațional, își captivează cititorul. Impactul e obținut deopotrivă prin faptele în sine cât și prin forța scriiturii.

Forța argumentului = Autorul aduce argumente de substanță și își susține opinia folosind date, fapte și situații verificabile.

Relevanța temei = Subiectul este relevant; relevanța acestuia este expusă – implicit sau explicit – în text.

Relevanța jurnalistică a subiectului propus = Materialul propus pleacă de la o idee care să ducă la o înțelegere mai bună a unui fenomen social, politic, economic, cultural sau sportiv. Pe scurt, partea de reporter din cuvântul a€œfotoreporter” ar trebui să fie vizibilă din alegerea și documentarea temei.

Coeziunea seriei = Fiecare fotografie construiește pe cea precedentă, să adauge la ideea principală pe care autorul vrea să o transmită. Ar fi ideal să aibă cât mai multe din momentele subiectului, care dau forță oricărei narațiuni.

Impactul vizual (calitatea tehnică și estetică a fotografiilor) = Autorul folosește cât mai bine elemente precum compoziția, lumina, culoarea și momentul în care a ales să declanșeze.

Respect pentru demnitatea subiectului = Fotograful tratează cu respect oamenii care i-au permis accesul în viața lor și evită să-i ridiculizeze în vreun fel.

Jurizare

Evaluarea materialelor cade în sarcina unui juriu format din aproximativ 15 membri cu reputație în jurnalism, mass-media, alte domenii din sfera comunicării.

Nota fiecărui participant va fi compusă din media notelor date de membrii juriului.
Notele nu vor fi făcute publice.

Conflict de interese

Membrii juriului nu notează lucrări dacă acest lucru provoacă un conflict de interese. Există un conflict de interese într-o anumită categorie / secțiune în următoarele cazuri:

– Există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea lucrărilor.

– Dacă succesul / insuccesul unei lucrări este direct legat de propriul succes / de propria activitate, personală sau profesională.

– Pot fi înscrise în competiție lucrarea câștigătoare la Superscrierea Cititorilor, cât și materialele realizate în cadrul programului Bursele Superscrieri/Avon. Pentru acestea din urmă, jurații care au participat și la selecționarea propunerilor de proiecte pentru a fi realizate în cadrul programului de burse se vor recuza de la jurizare, chiar dacă pentru acest program au evaluat doar idei de materiale și nu niște materiale finale.

Premii

Se vor anunța mai  întâi nominalizații, apoi locurile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie, Superscrierea Anului și Premiul Juriului.
Juriul poate decide neacordarea unui premiu 1 sau al premiului Superscrierea Anului, dacă niciun material nu întrunește criteriile și calitățile unei superscrieri.

Premiul 1 la fiecare categorie – 500 de euro
Superscrierea Anului – 1000 de euro
Premiile 2 și 3 – produse oferite de sponsori

PREMII SPECIALE

Superscrierea Anului va fi acordată de juriu unui material care poate fi premiat şi la categoria la care a fost înscris şi care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

 • A schimbat ceva (o lege, percepţii, a mişcat cumva o comunitate)
 • A furnizat informaţii noi sau a adus o lumină nouă asupra unui subiect pentru care opinia publică era deja formată
 • Are capacitatea de a genera emoţie publică

Superscrierea Anului se acordă numai prin întrunirea a două treimi din voturile juraţilor.

Premiul Juriului, constituit din suma taxei de înscriere, poate fi acordată de juriu unui participant premiat și la o categorie de concurs.