Regulament și premii

Înscriere

Concursul Superscrieri oferă celor care muncesc serios, se documentează cu acribie şi scriu cu talent, oportunitatea de a-și pune creativitatea în valoare. Competiţia promovează jurnalismul de profunzime şi scrierea creativă despre oameni, evenimente şi momente reale. Credem în puterea cuvintelor de a influenţa în bine relaţiile dintre oameni, de a genera schimbări de atitudini, cutume, norme.

Pentru participanţi nu există limite de vârstă, sex, domiciliu, naţionalitate. Participanţii pot înscrie maxim două materiale pentru fiecare categorie de concurs, scrise în limba română și publicate în orice mediu tipărit sau electronic, în perioada 1 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013.

Înscrierea în concurs se face exclusiv pe baza formularului de înscriere, în perioada 2-30 septembrie 2013.

Taxă de participare: 10 lei/fiecare lucrare înscrisă – plata se face online, direct din formularul de înscriere.

Suma strânsă din taxa de participare se va constitui într-o bursă pe care juriul o va oferi unui tânăr jurnalist, pentru realizarea unui viitor super-material.

 În prima săptămână de concurs – 2-9 septembrie –  înscrierea este a fost gratuită.

Participanţii trebuie să adauge în formularul de înscriere:

– Titlul articolului

– Locul şi data publicării

– Dovada vizuală a articolului publicat (scan sau print screen al articolului din ziar/revistă/site)

– Date personale (nume, telefon şi email)

– Oricine înscrie o lucrare pe tema “violența domestică”, indiferent de categoria la care participă, va fi luat în considerare pentru Premiul special Avon (detalii mai jos, la premii). Pentru asta, trebuie să bifeze, la înscriere, căsuța tema violența domestică”.

Atenţie!

Participantul poate fi descalificat dacă:

1. înscrie o lucrare la o categorie pentru care juriul consideră că nu respectă criteriile de participare.

2. nu se înscrie cu datele personale cerute complete și reale.

Odată înscrise în concurs, nu se pot efectua modificări asupra materialelor (conţinut, categorie, înlocuire cu alt material, etc). Nu se acceptă în concurs poezii și comunicate de presă.

Completarea formularului de înscriere implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către FFFF, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor, cu menționarea numelui autorului.

Categorii

Eseu. Material în care autorul conduce cititorul într-o călătorie de explorare a unor evenimente sau idei personale, politice, sociale sau culturale.  Poate fi o poveste din viața autorului, care ilustrează idei universale sau poate fi o reflecție documentată pe marginea unui fenomen contemporan relevant.

Juriul va puncta:

 • impactul emoțional
 • construcția “călătoriei”
 • forța argumentului
 • calitatea scriiturii

Reportaj. Articol în care documentarea jurnalistică dublează calitatea scriiturii, pentru a evidenția un eveniment sau fenomen. Încurajăm materialele care îmbină cât mai bine cele trei caracteristici ale unei povești jurnalistice ideale: personaj, arc narativ, semnificație.

Juriul va puncta:

 • originalitatea unghiului de abordare
 • excelența scriiturii
 • profunzimea documentării
 • contemporaneitatea subiectului

 

Opinie. Luare de poziție sau analiză bine articulată a unor evenimente și fenomene curente. Opinia diferă de eseu prin actualitate și stil. Necesitatea schimbării codului muncii în urma unor statistici recente e un material de opinie. Meditația asupra muncii, ca obligativitate socială, e un eseu.

Juriul va puncta:

 • forța argumentului
 • relevanța temei

 

Portret. Poveste despre o persoană sau grup de persoane, cunoscute sau nu publicului.

Juriul va puncta:

 • documentarea (criteriu esențial)
 • originalitatea alegerii subiectului
 • unghiul de abordare
 • vitalitatea scriiturii

 

Fotojurnalism şi Multimedia

Material care spune o poveste sau analizează un eveniment/fenomen prin combinația nerepetitivă dintre text şi fotografie / text şi clipuri video, audio și/sau elemente grafice interactive.

Încurajăm toate acele materiale care folosesc tehnici narative pentru a îmbina inspirat textul cu imaginea statică/în mişcare și, după caz, cu sunetul. Juriul nu va aprecia texte însoțite de un clip foto/video care spune în esență aceeași poveste, ci folosirea unor unelte media variate (video, foto, grafică) pentru a relata/explica elementele diferite ale aceleeași povești sau analize.

Juriul va puncta:

 • impactul emoțional al întregului material
 • creativitatea și claritatea transmiterii informațiilor prin folosirea mijloacelor multimedia
 • minuțiozitatea documentării
 • integrarea și folosirea complementară a cuvintelor, imaginilor şi/sau sunetelor într-o singură poveste

 

Jurizare

Evaluarea materialelor cade în sarcina unui juriu format din 15 membri cu reputație în jurnalism, mass-media, alte domenii din sfera comunicării.

Sistemul de notare:

nota 1 –  fără har, fără sens

nota 2 – o scriere interesantă, însă nerelevantă pentru acest concurs

nota 3 –  merită citit

nota 4 – talentat, relevant, dar nu e superscriere

nota 5 – aș vrea să citesc tot ce scrie acest autor

Nota fiecărui participant va fi compusă din media notelor date de membrii juriului.

Se vor anunța locurile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie şi Superscrierea Anului. Notele nu vor fi făcute publice.

Superscrierea Anului va fi acordată de juriu unui material care poate fi premiat şi la categoria la care a fost înscris şi care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

– A schimbat ceva (o lege, percepţii, a mişcat cumva o comunitate)

– A furnizat informaţii noi sau a adus o lumină nouă asupra unui subiect pentru care opinia publică era deja formată

– Are capacitatea de a genera emoţie publică

Superscrierea Anului se acordă numai prin întrunirea a două treimi din voturile celor 15 juraţi.

Premiul special Avon va fi acordat unui material pe tema violența domestică. Materialul poate fi premiat și la categoria la care a fost înscris. Premiul se poate reporta pentru următoarea ediție, dacă juriul decide că nicio lucrare înscrisă în concurs la acest premiu nu este superscriere.

Premiul special – Bursa pentru un tânăr jurnalist, constituită din suma taxei de înscriere, poate fi acordată de juriu unui participant premiat și la o categorie de concurs. 

Conflict de interese

Membrii juriului nu notează lucrări dacă acest lucru provoacă un conflict de interese. Există un conflict de interese într-o anumită categorie / secțiune în următoarele cazuri:

– Există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea lucrărilor.

– Dacă succesul / insuccesul unei lucrări este direct legat de propriul succes / de propria activitate, personală sau profesională.

 

Premii

Superscrierea Anului/1000 euro*

– premiul special Romanian Business Leaders

Premiul special Avon/300 de euro*

– juriul va acorda acest premiu celei mai bune lucrări pe tema “violența domestică”

Premiu special – Bursa pentru un tânăr jurnalist, pentru realizarea unui viitor material – bursa se va constitui din suma adunată din taxa de înscriere în concurs.

 

Pentru fiecare din cele 5 categorii de concurs se vor oferi următoarele premii**:

Premiul I

–          500 de euro pentru categoriile Reportaj, Eseu, Portret, Opinie

–          La categoria Fotojurnalism și Multimedia premiul I este un produs oferit de F64

–          Produse oferite de sponsori

Premiul II

–          Produse oferite de sponsori

Premiul III

–          Produse oferite de sponsori

 

* Taxele sunt suportate de FFFF.

** FFFF își rezervă dreptul de a definitiva premiile pe parcursul concursului. În această idee, încurajează orice propunere de susținere a acestor premii.