Regulament si premii (copie)

Concursul Superscrieri oferă celor care muncesc serios, se documentează cu acribie şi scriu cu talent, oportunitatea de a-și pune creativitatea în valoare. Competiţia promovează jurnalismul de profunzime şi scrierea creativă despre oameni, evenimente şi momente reale. Credem în puterea cuvintelor de a influenţa în bine relaţiile dintre oameni, de a genera schimbări de atitudini, cutume, norme.

Reguli despre participanți

Competiția este deschisă în mod democratic tuturor autorilor, consacraţi sau nu, din presă sau de pe platforme digitale, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori.

Nu există limite de vârstă, sex, domiciliu, naţionalitate.

Reguli despre materialele înscrise

Materialele trebuie să fie scrise în limba română (nu sunt eligibile materialele scrise în original în alte limbi și traduse în română) și redactate cu diacritice. De asemenea, autorii sunt rugați să acorde atenție formatărilor (font Times New Roman 12, alinieri, spațieri), astfel încât textele să ajungă la juriu într-un format cât mai ușor de urmărit.

Se pot înscrie doar materiale publicate – în orice mediu tipărit sau electronic – în perioada 1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015.

Fiecare participant poate înscrie oricâte materiale vrea pentru fiecare categorie de concurs.

Detalii despre înscriere

Înscrierea în concurs se face exclusiv pe baza formularului de înscriere online, în perioada 1-30 septembrie 2015.

Taxă de participare: 15 lei/fiecare lucrare înscrisă – plata se face online, direct din formularul de înscriere. (Suma totală strânsă din taxa de participare va fi oferită ca Premiul al Juriului.)

Participanţii trebuie să adauge în formularul de înscriere:

 • Titlul articolului
 • Locul şi data publicării materialului
 • Dovada vizuală a articolului publicat (scan sau print screen al articolului din ziar/revistă/site)
 • Date personale (nume, telefon şi email)

Atenţie! Participantul poate fi descalificat dacă:

 1. Nu respectă termenul limită de trimitere a materialului (30 septembrie 2015).
 2. Nu completează toate datele solicitate în formularul de înscriere sau juriul constată că acestea includ neadevăruri/falsuri.
 3. Nu respectă condițiile tehnice de redactare a materialului (limba română, cu diacritice și formatare text).
 4. Înscrie lucrarea la o categorie în care aceasta nu se încadrează (vezi definițiile și criteriile de categorie specificate în regulament).
 5. Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unic al presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

 

Odată materialele înscrise în concurs, acestea nu mai pot fi modificate (conţinut, categorie, înlocuire cu alt material etc). Nu se acceptă în concurs poezii, comunicate de presă, cărți, scenarii etc.

Completarea formularului de înscriere implică acordul că materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către FFFF, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor, cu menționarea numelui autorului.

 

CALENDAR

Septembrie – aplicații

Octombrie – jurizare

Noiembrie – anunț nominalizați & Gala Premiilor

 

 

CATEGORII
REPORTAJ

Articol în care documentarea jurnalistică făcută pentru a înfățișa publicului un eveniment sau un fenomen este pusă în valoare prin scriitură. Juriul va căuta lucrări în care autorul ocolește clișeele – fie că e vorba de unghiul de abordare, de documentare sau de redactare – și folosește scriitura creativ, pentru a crește impactul narațiunii.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Contemporaneitatea subiectului
PORTRET

Poveste centrată pe o persoană sau grup de persoane, fie ele cunoscute publicului sau nu. Juriul va urmări materialele în care autorul folosește narațiunea și alte instrumente jurnalistice pentru a da o perspectivă tridimensională personajului/personajelor.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Impactul emoțional
OPINIE

Perspectivă personală sau luare de poziție bine argumentată față de evenimente și fenomene curente.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Forța argumentului
 • Calitatea scriiturii
FOTOJURNALISM

O poveste contemporană în imagini – a unui om, a unei comunități, a unui eveniment, a unui fenomen.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța jurnalistică a subiectului propus 
 • Coeziunea seriei 
 • Impactul vizual (calitatea tehnică și estetică a fotografiilor) 
 • Respect pentru demnitatea subiectului

Detalii tehnice:

 • maximum 12 imagini per serie
 • format jpg, latura mare 1200 pixeli, 72dpi, maximum 500kb/imagine
 • la cererea juriului, participanții trebuie să trimită originalul
 • materialelele pot fi trimise in format .pdf
Definirea direcțiilor/criteriilor de jurizare

Complexitatea documentării = Documentare de substanță, din multiple surse. Jurnalistul folosește interviul, observația directă și alte tipuri de material documentar; acolo unde este cazul, conturează contexul. În cazul unui subiect de pe agenda publică, aduce obligatoriu informație nouă.

Calitatea scriiturii = Construcția narațiunii e solidă, cu firul roșu bine evidențiat. Lead de impact, încheiere bine gândită. Autorul are un stil matur, convingător; conduce bine frazele, pune în valoare citatele, găsește detaliile relevante, aduce în text culoare, sunet, viață.

Originalitatea unghiului de abordare = Autorul găsește perspective noi, non-standard, de a spune povestea.

Contemporaneitatea subiectului = Subiectul e relevant pentru timpul prezent.

Impactul emoțional = Materialul trece dincolo de nivelul rațional, își captivează cititorul. Impactul e obținut deopotrivă prin faptele în sine cât și prin forța scriiturii.

Forța argumentului = Autorul aduce argumente de substanță și își susține opinia folosind date, fapte și situații verificabile.

Relevanța temei = Subiectul este relevant; relevanța acestuia este expusă – implicit sau explicit – în text.

Relevanța jurnalistică a subiectului propus = Materialul propus pleacă de la o idee care să ducă la o înțelegere mai bună a unui fenomen social, politic, economic, cultural sau sportiv. Pe scurt, partea de reporter din cuvântul „fotoreporter” ar trebui să fie vizibilă din alegerea și documentarea temei.

Coeziunea seriei = Fiecare fotografie construiește pe cea precedentă, adăugând-o la ideea principală pe care autorul vrea să o transmită. Ar fi ideal să aibă cât mai multe din momentele subiectului, care dau forță oricărei narațiuni.

Impactul vizual (calitatea tehnică și estetică a fotografiilor) = Autorul folosește cât mai bine elemente precum compoziția, lumina, culoarea și momentul în care a ales să declanșeze.

Respect pentru demnitatea subiectului = Fotograful tratează cu respect oamenii care i-au permis accesul în viața lor și evită să-i ridiculizeze în vreun fel.

 

JURIZARE

Evaluarea materialelor se face exclusiv de către un juriu format din aproximativ 15 membri cu reputație în jurnalism, mass-media, alte domenii din sfera comunicării.

Jurizarea constă în două faze: acordare de note, în funcție de criteriile de jurizare și dezbatere (tot pe baza criteriilor). Notele finale nu vor fi făcute publice.

Conflict de interese
Membrii juriului nu vor nota acele lucrări care i-ar putea pune în conflict de interese, de exemplu:

– Există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea lucrărilor

– Pot fi înscrise în competiție materialele realizate în cadrul programelor Bursele Superscrieri/Avon și Bursele Superscrieri/BRD (dacă acestea sunt publicate în termenul prevăzut de Regulament). Jurații care au participat și la selecționarea propunerilor de proiecte pentru a fi realizate în cadrul programelor de burse se vor recuza de la jurizare, chiar dacă pentru acest program au evaluat doar proiectele și nu materialele finale.

 

PREMII

Vor fi anunțați mai întâi nominalizații, apoi locurile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie și premiile speciale.

Juriul poate decide neacordarea unui premiu 1 sau a premiului Superscrierea Anului dacă niciun material nu întrunește criteriile și calitățile unei superscrieri.

PREMII de CATEGORIE

Premiul 1 la fiecare categorie – 500 de euro

Premiile 2 și 3 – produse oferite de sponsori

PREMII SPECIALE

Premiul Juriului – suma strânsă din taxa de participare

Superscrierea Anului – 1.000 de euro

Alte premii speciale – cu ocazia celei de-a cincea ediții Superscrieri, vom inaugura o serie de premii speciale.

Superscrierea Anului, în valoare de 1.000 de euro, va fi acordată de juriu unui material care poate fi premiat şi la categoria la care a fost înscris şi care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

 • A schimbat ceva (o lege, percepţii, a mişcat cumva o comunitate)
 • A furnizat informaţii noi sau a adus o lumină nouă asupra unui subiect pentru care opinia publică era deja formată
 • Are capacitatea de a genera emoţie publică

Superscrierea Anului se acordă numai prin întrunirea a două treimi din voturile juraţilor.

Premiul Juriului, constituit din suma strânsă din taxa de înscriere, poate fi acordat de jurați unui autor, indiferent dacă acesta a participat sau nu cu o lucrare în competiție, unei instituții/redacții sau unui proiect de non-ficțiune. Asemeni celorlalte premii, și Premiul Juriului va fi acordat în concordanță cu misiunea și obiectivele Superscrieri.

Alte premii speciale – vom anunța aceste noi categorii de premii pe parcursul desfășurării competiției.