Regulament și premii 2019

UPDATE: S-a încheiat perioada de înscriere pentru premiile ediției #9.

Le mulțumim tutror autorilor și publicațiilor care și-au înscris materialele, dar și SUPERjuriului căruia îi revine misiunea de a alege câștigătorii.


A. CE SUNT PREMIILE SUPERSCRIERI ȘI CUI SE ADRESEAZĂ

Competiţia promovează jurnalismul de profunzime şi scrierea creativă despre oameni, evenimente şi momente reale.

Premiile Superscrieri sunt menite celor care se încăpățânează să documenteze subiectele pe care le consideră relevante, indiferent de numărul de click-uri probabile; celor care, pentru a înțelege cum stau lucrurile de fapt, se documentează tenace, până la ultima sursă; celor care scriu/filmează cu grijă, cu discernământ și cu talent – indiferent că e vorba despre oameni, despre evenimente, despre țara noastră în general.

Poveștile bine spuse, credem noi, chiar pot schimba lucruri: atitudini, judecăți și prejudecăți, cutume, norme, uneori chiar legi; și mai credem că schimbarea adevărată așa se întâmplă – de jos în sus.

Pornind de la aceste premise, deschidem competiția Premiile Superscrieri pentru toți autorii de limbă română – consacraţi sau nu, din presa tipărită sau de pe platforme digitale ori TV/video, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori. Nu impunem niciun fel de limite de vârstă, sex, domiciliu, naționalitate.

Pentru al patrulea an, Superscrieri își propune să încurajeze și autorii care publică, în limba română, materiale de impact în Republica Moldova. Aceștia se pot înscrie la oricare categorie de concurs. Trebuie doar să bifeze în formularul de înscriere mențiunea că materialul nu a fost publicat România.

Membrii juriului pot propune în competiție materiale valoroase care nu au fost înscrise de autori.

B. IMPORTANT DE ȘTIUT:

 1. SUNT ELIGIBILE materialele publicate/difuzate – în orice mediu, tipărit sau electronic – în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.
 1. PERIOADA ÎN CARE VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE, pe baza formularului online, este 1 octombrie 2019 – 10 ianuarie 2020.

PLUS: Completând formularul de înscriere, vă dați acordul că materialele pe care le înscrieți în concurs vor putea fi expuse și citate de către Fundația Friends For Friends (FFFF), cu menționarea numelor autorilor, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor.
Toate datele personale colectate prin formularul de înscriere vor fi strict utilizate în desfășurarea proiectului Superscrieri.

 1. TAXA DE PARTICIPARE este de 15 lei/fiecare lucrare înscrisă și se face exclusiv online, direct din formularul de înscriere. Suma cumulată din taxele pe care voi, candidații, le plătiți pentru înscriere, va merge, în final, către autorul recompensat cu Premiul Juriului 2019.
 1. NU IMPUNEM NICIO LIMITĂ pentru nr. de materiale / participant / categorie de concurs; puteți candida cu un număr nelimitat de materiale.
 1. MATERIALELE SCRISE/GÂNDITE ÎN ALTE LIMBI și traduse ulterior în română nu sunt eligibile, din păcate; Premiile Superscrieri se adresează exclusiv autorilor de limbă română.
 1. DETALII TEHNICE:

a) Pentru materialele text:

 • Materialul trebuie trimis sub forma unui .pdf, cu o dimensiune maximă de 20 MB. Eventualele fotografii/ilustrații care însoțesc materialul pot fi încărcate și ele în acest .pdf.
 • Avem o limită maximă de 50.000 de semne (cu tot cu spații) – suficientă, credem noi, pentru a acoperi complexitatea oricărui tip de subiect; în caz că materialul original e mai lung, vă rugăm să trimiteți, ca aplicație, o versiune de max. 50.000 de semne (cu tot cu spații) și să ne furnizați, la final, linkul către materialul original;
 • Aveți grijă ca materialul înscris în competiție să fie corect redactat în termeni de ortografie; diacriticele sunt obligatorii;
 • Aveți grijă și la formatări; recomandăm font Times New Roman corp 12, cu paragrafe clar delimitate (tab-uri sau interspațieri).

b) Pentru materialele video înscrise la categoria TV & video jurnalism:

 • Asigurați-vă că link-urile pe care le furnizați juraților sunt funcționale; în baza lor va fi făcută jurizarea (nu vă solicităm upload/transfer de fișiere video, doar link-uri către materiale).

 

 1. CALENDAR Premiile Superscrieri #9:
 • 1 octombrie  2019 – 10 ianuarie 2020 – aplicații la cele 6 categorii principale de concurs
 • noiembrie 2019 – 10 ianuarie 2020 – nominalizări publice la premiile onorifice
 • 10 ianuarie – 10 februarie 2020 – nominalizări publice la premiile speciale de încurajare (Acti-vlogger, Revoluția Cititorului)
 • ianuarie – februarie 2020 – jurizare
 • februarie 2020 – anunț nominalizați/publicul votează Superscrierea Cititorilor
 • martie 2020 – Festivalul Superscrieri: Zilele Superscrieri & Gala de Premiere

 

C. AȚI PUTEA AJUNGE ÎN SITUAȚIE DE DESCALIFICARE DACĂ APLICAȚIA:

 • Nu respectă termenul limită de trimitere (10 ianuarie 2020, ora 00:00)
 • Nu respectă termenul de publicare a materialului cu care candidați (1 ianuarie – 31 decembrie 2019);
 • Nu include toate datele solicitate în formularul de înscriere și/sau juriul constată că acestea includ neadevăruri/falsuri;
 • Nu respectă condițiile tehnice de redactare a materialului (limba română, cu diacritice și formatare text, limită de semne, link valid pentru video);
 • Aplicația înscrie lucrarea la o categorie în care aceasta nu se încadrează (vezi definițiile și criteriile de categorie specificate în regulament);
 • Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unic al presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

Dat fiind specificul clar definit al Premiilor Superscrieri și faptul că există categorii de concurs explicit definite, alte materiale precum poeziile, comunicatele de presă, cărțiile, scenariile etc. nu sunt eligibile.

PLUS: Odată materialele înscrise în concurs, acestea nu mai pot fi modificate (conţinut, categorie, înlocuire cu alt material etc).

 

D. CATEGORIILE DE CONCURS

REPORTAJ

(pe un subiect din anul curent, de preferat)

Această categorie premiază abordări originale, creative, care aduc un suflu nou în prezentarea unui eveniment sau a unui fenomen pe un subiect din anul curent (2019).

Sunt încurajate materiale în care se ocolesc clișeele de abordare și în care o documentare solidă, riguroasă, de profunzime, este pusă în valoare de scriitură.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Actualitatea subiectului
PORTRET

Această categorie premiază originalitatea unei povești centrate pe o persoană sau grup de persoane reale, fie ele cunoscute publicului sau nu. Juriul va urmări materialele în care autorul folosește narațiunea și alte instrumente jurnalistice pentru a da o perspectivă multidimensională personajului/personajelor.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Impactul emoțional
OPINIE

(pe un subiect din anul curent, de preferat)

Această categorie premiază o perspectivă personală sau o luare de poziție bine argumentată și originală față de evenimente/personaje/fenomene legate de subiecte din anul curent, din România sau din afara țării.

Opiniile pot fi prezentate pe bloguri și site-uri personale și deopotrivă pe alte canele precum platforme social media, comunități online, canale de streaming-uri video (vblogs) și audio (podcast).

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Forța argumentației
 • Calitatea scriiturii/discursului
TV & VIDEO-JURNALISM

Această categorie premiază povești și abordări originale care folosesc mijloacele video pentru a aduce un subiect de non-ficțiune în atenția publicului.

Pot fi ediții speciale, episoade/serii, transmisiuni din cadrul unor emisiuni TV sau alte canale media.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Complexitatea documentării
 • Calitatea storytelling-ului, a filmării și a montajului
INVESTIGAȚIE

Această categorie premiază forța și claritatea unei documentări ce aduce în atenția publică un subiect relevant și de interes pentru societate. Sunt eligibile materialele distincte sau seriile de materiale, cu sau fără componentă multimedia.

Direcții de jurizare:

 • Misiunea publică & rolul de “avertizor” al autorului/autorilor
 • Relevanța subiectului pentru cititori/telespectatori
 • Complexitatea documentării
 • Calitatea/forța argumentelor
FOTOJURNALISM

Poți opta între subcategoriile de premiu Fotografie documentară și Fotografie de news.
IMPORTANT. Caption-urile trebuie traduse și în limba engleză.

Fotografie documentară: o serie de imagini care prezintă povestea unui om, a unei comunități sau a unui fenomen.
Fotografie de news: o serie de imagini care prezintă un eveniment de știri, planificat sau spontan.

Direcții de jurizare:

 • Relevanța jurnalistică/documentară a subiectului propus 
 • Coeziunea seriei 
 • Impactul vizual (calitatea tehnică și estetică a fotografiilor) 
 • Respect pentru demnitatea subiectului

Detalii tehnice:

 • maximum 12 imagini per serie (minimum 6)
 • la cererea juriului, participanții trebuie să trimită originalul
 • seria de fotografii trebuie trimisă în format .pdf

Definirea direcțiilor/criteriilor de jurizare

Complexitatea documentării = Documentare de substanță, din multiple surse. Jurnalistul folosește interviul, observația directă și alte tipuri de material documentar; acolo unde este cazul, conturează contexul. În cazul unui subiect de pe agenda publică, aduce obligatoriu informație nouă.

Calitatea scriiturii = Construcția narațiunii e solidă, cu firul roșu bine evidențiat. Lead de impact, încheiere bine gândită. Autorul are un stil matur, convingător; conduce bine frazele, pune în valoare citatele, găsește detaliile relevante, aduce în text culoare, sunet, viață.

Originalitatea unghiului de abordare = Autorul găsește perspective noi, non-standard, de a spune povestea.

Actualitatea subiectului = Subiectul e relevant pentru timpul prezent.

Impactul emoțional = Materialul trece dincolo de nivelul rațional, își captivează cititorul. Impactul e obținut deopotrivă prin faptele în sine cât și prin forța scriiturii/imaginii.

Forța argumentului = Autorul aduce argumente de substanță și își susține opinia folosind date, fapte și situații verificabile.

Relevanța temei = Subiectul este relevant; relevanța acestuia este expusă – implicit sau explicit – în text.

JURIZARE

Evaluarea materialelor se face de către un juriu format din 12-15 membri cu reputație în jurnalism, mass-media sau alte domenii din sfera comunicării. Jurizarea constă în două faze: acordare de note și dezbatere, în funcție de criteriile de jurizare. Notele nu vor fi făcute publice.

Conflict de interese

Membrii juriului nu vor nota acele lucrări care i-ar putea pune în conflict de interese, de exemplu:

– Există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea lucrărilor;

– Pot fi înscrise în competiție materialele realizate în cadrul programelor Bursele Superscrieri (dacă acestea sunt publicate în termenul prevăzut de Regulament). Jurații care au participat și la selecționarea propunerilor de proiecte pentru a fi realizate în cadrul programelor de burse se vor recuza de la jurizare, chiar dacă pentru acest program au evaluat doar idei de proiecte și nu materialele finale.

CATEGORII DE PREMII

Vor fi anunțați mai întâi nominalizații, apoi locurile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie și premiile speciale.

Juriul poate decide neacordarea unui premiu 1 sau a premiului Superscrierea Anului dacă niciun material nu întrunește criteriile și calitățile unei superscrieri.

I. PREMIILE SUPER SPECIALE
(premiile mari ale competiției, oferite de juriu și de public, dintre categoriile de concurs)

Premiul Juriului – suma strânsă din taxa de participare

Superscrierea Anului – 1.500 de euro (net)

Superscrierea Cititorilor – suma pe care o adunăm din vânzarea cărții Superscrieri

Superscrierea Anului, în valoare de 1.500 de euro, va fi acordată de juriu unui material înscris care poate fi premiat şi la categoria la care a fost înscris şi care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

 • A avut un impact vizibil/a schimbat o lege, percepţii, a mişcat cumva o comunitate
 • A furnizat informaţii noi sau a adus o lumină nouă asupra unui subiect pentru care opinia publică era deja formată
 • Are capacitatea de a genera emoţie/solidaritate publică

Superscrierea Anului se acordă numai prin întrunirea a două treimi din voturile juraţilor.

Premiul Juriului, constituit din suma strânsă din taxa de înscriere, poate fi acordat de jurați unui autor, indiferent dacă acesta a participat sau nu cu o lucrare în competiție, unei instituții/redacții sau unui proiect de non-ficțiune. Asemeni celorlalte premii, și Premiul Juriului va fi acordat în concordanță cu misiunea și obiectivele Superscrieri.

 

II. PREMIILE PRINCIPALE, de CATEGORIE
(premiile pentru cele 6 categorii de concurs, stabilite de juriu)

Premiul 1 la fiecare categorie – 800 de euro (net)
Cu precizarea că la categoria Fotojurnalism acest premiu se împarte între subcategoriile Fotografie documentară și Fotografie de news.

Premiile 2 și 3 – produse oferite de sponsori

 

III. PREMIILE SPECIALE DE ÎNCURAJARE
(premii deschise către cei care vor să susțină zone specifice ale storytelling-ului; oferite de FFFF împreună cu diverși susținători)

Premiul pentru „Acti-vlogger-ul anului”
Premiul „Revoluția Cititorului”

 

* pentru aceste premii vom primi și nominalizări din partea publicului, pe care le vom deschide în luna ianuarie 2020

 

IV. PREMIILE ONORIFICE
(premii de recunoaștere, menite să deschidă competiția și către alte manifestări ale storytelling-ului care nu sunt acoperite de categoriile de concurs; oferite de FFFF cu consultarea juriului și a publicului)

editorul anului, redacția anului, presă locală, generația 2020, carte de non-ficțiune și altele.

* vom anunța toate aceste tipuri de premii în luna noiembrie, când vom deschide nominalizările și pentru publicul larg.

 

 

SUPER SUCCES!