Regulament si premii

 Înscrierile la ediția 2017 s-au încheiat, le mulțumim tuturor celor care au contribuit cu materiale. Revenim cu Nominalizații, la începutul lunii noiembrie.

 – Regulament 2017 – 

A. CE SUNT PREMIILE SUPERSCRIERI ȘI CUI SE ADRESEAZĂ

Competiţia promovează jurnalismul de profunzime şi scrierea creativă despre oameni, evenimente şi momente reale.

Premiile Superscrieri sunt menite celor care se încăpățânează să documenteze subiectele pe care le consideră relevante, indiferent de numărul de click-uri probabile; celor care, pentru a înțelege cum stau lucrurile de fapt, se documentează tenace, până la ultima sursă; celor care scriu/filmează cu grijă, cu discernământ și cu talent – indiferent că e vorba despre oameni, despre evenimente, despre țara noastră în general.

Poveștile bine spuse, credem noi, chiar pot schimba lucruri: atitudini, judecăți și prejudecăți, cutume, norme, uneori chiar legi; și mai credem că schimbarea adevărată așa se întâmplă – de jos în sus.

Pornind de la aceste premise, deschidem competiția Premiile Superscrieri pentru toți autorii de limbă română – consacraţi sau nu, din presa tipărită sau de pe platforme digitale ori TV/video, jurnalişti sau bloggeri, profesionişti sau amatori. Nu impunem niciun fel de limite de vârstă, sex, domiciliu, naționalitate.

Pentru al doilea an, Superscrieri își propune să încurajeze și autorii care publică, în limba română, materiale de impact în Republica Moldova. Aceștia se pot înscrie la oricare categorie de concurs. Trebuie doar să bifeze în formularul de înscriere mențiunea că materialul nu a fost publicat România.

B. IMPORTANT DE ȘTIUT:

 1. SUNT ELIGIBILE materialele publicate/difuzate – în orice mediu, tipărit sau electronic – în perioada 1 octombrie 2016 – 24 septembrie 2017.
 1. PERIOADA ÎN CARE VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE, pe baza formularului online, este 24 august – 24 septembrie 2017.

PLUS: Completând formularul de înscriere, vă dați acordul că materialele pe care le înscrieți în concurs vor putea fi expuse și citate de către Fundația Friends For Friends (FFFF), cu menționarea numelor autorilor, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor.

 1. TAXA DE PARTICIPARE este de 15 lei/fiecare lucrare înscrisă și se face exclusiv online, direct din formularul de înscriere. Suma cumulată din taxele pe care voi, candidații, le plătiți pentru înscriere, va merge, în final, către autorul recompensat cu Premiul Juriului 2017.
 1. NU IMPUNEM NICIO LIMITĂ pentru nr. de materiale / participant / categorie de concurs; puteți candida cu un număr nelimitat de materiale.
 1. MATERIALELE SCRISE/GÂNDITE ÎN ALTE LIMBI și traduse ulterior în română nu sunt eligibile, din păcate; Premiile Superscrieri se adresează exclusiv autorilor de limbă română.
 1. DETALII TEHNICE:

a) Pentru materialele text:

 • Materialul trebuie trimis sub forma unui .pdf, cu o dimensiune maximă de 20 MB. Eventualele fotografii/ilustrații care însoțesc materialul pot fi încărcate și ele în acest .pdf.
 • Avem o limită maximă de 50.000 de semne (cu tot cu spații) – suficientă, credem noi, pentru a acoperi complexitatea oricărui tip de subiect; în caz că materialul original e mai lung, vă rugăm să trimiteți, ca aplicație, o versiune de max. 50.000 de semne (cu tot cu spații) și să ne furnizați, la final, linkul către materialul original;
 • Aveți grijă ca materialul înscris în competiție să fie corect redactat în termeni de ortografie; diacriticele sunt obligatorii;
 • Aveți grijă și la formatări; recomandăm font Times New Roman corp 12, cu paragrafe clar delimitate (tab-uri sau interspațieri).

b) Pentru materialele video înscrise la categoria TV & video jurnalism:

 • Asigurați-vă că link-urile pe care le furnizați juraților sunt funcționale; în baza lor va fi făcută jurizarea (nu vă solicităm upload/transfer de fișiere video, doar link-uri către materiale).

 

 1. CALENDAR Premiile Superscrieri 2017:
 • 24 august – 24 septembrie – aplicații
 • Octombrie – jurizare & lansare call către public pentru propuneri la premiile onorifice și pentru premiul special Fotojurnalism
 • Noiembrie – anunț nominalizați/publicul votează Superscrierea Cititorilor & Gala de Premiere (20 noiembrie)

 

C. AȚI PUTEA AJUNGE ÎN SITUAȚIE DE DESCALIFICARE DACĂ APLICAȚIA:

 • Nu respectă termenul limită de trimitere (24 septembrie 2017, ora 00:00)
 • Nu respectă termenul de publicare a materialului cu care candidați (1 octombrie 2016 – 24 septembrie 2017);
 • Nu include toate datele solicitate în formularul de înscriere și/sau juriul constată că acestea includ neadevăruri/falsuri;
 • Nu respectă condițiile tehnice de redactare a materialului (limba română, cu diacritice și formatare text, limită de semne, link valid pentru video);
 • Aplicația înscrie lucrarea la o categorie în care aceasta nu se încadrează (vezi definițiile și criteriile de categorie specificate în regulament);
 • Există dovezi că titularul aplicației sau membrii echipei au încălcat Codul Deontologic Unic al presei românești, adoptat la Convenția Organizațiilor Media din octombrie 2009.

Dat fiind specificul clar definit al Premiilor Superscrieri și faptul că există categorii de concurs explicit definite, alte materiale precum poeziile, comunicatele de presă, cărțiile, scenariile etc. nu sunt eligibile.

PLUS: Odată materialele înscrise în concurs, acestea nu mai pot fi modificate (conţinut, categorie, înlocuire cu alt material etc).

 

D. CATEGORIILE DE CONCURS

REPORTAJ

(pe un subiect din anul curent, de preferat)

Această categorie premiază abordări originale, creative, care aduc un suflu nou în prezentarea unui eveniment sau a unui fenomen pe un subiect din anul curent (1 octombrie  2016 – 24 septembrie 2017).

Sunt încurajate materiale în care se ocolesc clișeele de abordare și în care o documentare solidă, riguroasă, de profunzime, este pusă în valoare de scriitură.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Actualitatea subiectului
PORTRET

Această categorie premiază originalitatea unei povești centrate pe o persoană sau grup de persoane reale, fie ele cunoscute publicului sau nu. Juriul va urmări materialele în care autorul folosește narațiunea și alte instrumente jurnalistice pentru a da o perspectivă multidimensională personajului/personajelor.

Direcții de jurizare:

 • Complexitatea documentării
 • Calitatea scriiturii
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Impactul emoțional
OPINIE - New Media & Blogging

(pe un subiect din anul curent, de preferat)

Această categorie premiază o perspectivă personală sau o luare de poziție bine argumentată și originală față de evenimente/personaje/fenomene legate de subiecte din anul curent, din România sau din afara țării.

Opiniile pot fi prezentate pe bloguri și site-uri personale și deopotrivă pe alte canele precum platforme social media, comunități online, canale de streaming-uri video (vblogs) și audio (podcast).

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Forța argumentației
 • Calitatea scriiturii/discursului
TV & VIDEO-JURNALISM

Această categorie premiază povești și abordări originale care folosesc mijloacele video pentru a aduce un subiect de non-ficțiune în atenția publicului.

Pot fi ediții speciale, episoade/serii, filme documentare*, transmisiuni din cadrul unor emisiuni TV sau alte canale media.

*Pentru filmele documentare perioada de publicație/apariție se extinde la doi ani (în intervalul 1 octombrie 2015 – 24 septembrie 2017). 

Direcții de jurizare:

 • Relevanța temei
 • Originalitatea unghiului de abordare
 • Complexitatea documentării
 • Calitatea storytelling-ului, a filmării și a montajului
INVESTIGAȚIE

Această categorie premiază forța și claritatea unei documentări ce aduce în atenția publică un subiect relevant și de interes pentru societate. Sunt eligibile materialele distincte sau seriile de materiale, cu sau fără componentă multimedia.

Direcții de jurizare:

 • Misiunea publică & rolul de “avertizor” al autorului/autorilor
 • Relevanța subiectului pentru cititori/telespectatori
 • Complexitatea documentării
 • Calitatea/forța argumentelor

Definirea direcțiilor/criteriilor de jurizare

Complexitatea documentării = Documentare de substanță, din multiple surse. Jurnalistul folosește interviul, observația directă și alte tipuri de material documentar; acolo unde este cazul, conturează contexul. În cazul unui subiect de pe agenda publică, aduce obligatoriu informație nouă.

Calitatea scriiturii = Construcția narațiunii e solidă, cu firul roșu bine evidențiat. Lead de impact, încheiere bine gândită. Autorul are un stil matur, convingător; conduce bine frazele, pune în valoare citatele, găsește detaliile relevante, aduce în text culoare, sunet, viață.

Originalitatea unghiului de abordare = Autorul găsește perspective noi, non-standard, de a spune povestea.

Actualitatea subiectului = Subiectul e relevant pentru timpul prezent.

Impactul emoțional = Materialul trece dincolo de nivelul rațional, își captivează cititorul. Impactul e obținut deopotrivă prin faptele în sine cât și prin forța scriiturii/imaginii.

Forța argumentului = Autorul aduce argumente de substanță și își susține opinia folosind date, fapte și situații verificabile.

Relevanța temei = Subiectul este relevant; relevanța acestuia este expusă – implicit sau explicit – în text.

JURIZARE

Evaluarea materialelor se face de către un juriu format din 12-15 membri cu reputație în jurnalism, mass-media sau alte domenii din sfera comunicării. Jurizarea constă în două faze: acordare de note și dezbatere, în funcție de criteriile de jurizare. Notele nu vor fi făcute publice.

Conflict de interese

Membrii juriului nu vor nota acele lucrări care i-ar putea pune în conflict de interese, de exemplu:

– Există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea lucrărilor;

– Pot fi înscrise în competiție materialele realizate în cadrul programelor Bursele Superscrieri/Avon și Bursele Superscrieri/BRD (dacă acestea sunt publicate în termenul prevăzut de Regulament). Jurații care au participat și la selecționarea propunerilor de proiecte pentru a fi realizate în cadrul programelor de burse se vor recuza de la jurizare, chiar dacă pentru acest program au evaluat doar idei de proiecte și nu materialele finale.

PREMII

Vor fi anunțați mai întâi nominalizații, apoi locurile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie și premiile speciale.

Juriul poate decide neacordarea unui premiu 1 sau a premiului Superscrierea Anului dacă niciun material nu întrunește criteriile și calitățile unei superscrieri.

PREMII de CATEGORIE

Premiul 1 la fiecare categorie – 500 de euro*

Premiile 2 și 3 – produse oferite de sponsori

PREMII SPECIALE

Premiul Juriului – suma strânsă din taxa de participare

Superscrierea Anului – 1.000 de euro*

Superscrierea Cititorilor – suma pe care o adunăm din vânzarea cărții Superscrieri din ultimul an.

NOU – premiul special pentru Fotojurnalism (nominalizări publice în luna ocrombrie)

*premiile reprezintă sumele nete

Superscrierea Anului, în valoare de 1.000 de euro, va fi acordată de juriu unui material înscris care poate fi premiat şi la categoria la care a fost înscris şi care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

 • A avut un impact vizibil/a schimbat o lege, percepţii, a mişcat cumva o comunitate
 • A furnizat informaţii noi sau a adus o lumină nouă asupra unui subiect pentru care opinia publică era deja formată
 • Are capacitatea de a genera emoţie/solidaritate publică

Superscrierea Anului se acordă numai prin întrunirea a două treimi din voturile juraţilor.

Premiul Juriului, constituit din suma strânsă din taxa de înscriere, poate fi acordat de jurați unui autor, indiferent dacă acesta a participat sau nu cu o lucrare în competiție, unei instituții/redacții sau unui proiect de non-ficțiune. Asemeni celorlalte premii, și Premiul Juriului va fi acordat în concordanță cu misiunea și obiectivele Superscrieri.

Alte premii speciale onorifice – vom anunța aceste categorii de premii pe parcursul desfășurării competiției.

 SUPER SUCCES!